Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 4
Inhoud 1984 Inhoud 1986 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 18 - 1985

Blz.
Romano TONDAT : Geachte Belangstellende 1
Romano TONDAT : Maldegem, die grote - of de oorzaak van de
Eeklose Dobbelgebakkene (5)
2
Robert CLAEYS: Meetjesland in vroegere jaren - Oud Zomergem 13
Hugo NOTTEBOOM : Heemkundige wandeling door Adegem heen (10) 14
Elvira LIPPENS : Meetjesland in vroegere jaren - Vriendenkring te Eeklo 27
J. DE PAEPE : Duizend jaar Watervliet 28
Robert CLAEYS : Meetjesland in vroegere jaren - Oud Lovendegem 33
Erik DE SMET: Ex-Librissen uit het Meetjesland 35
Eeklose Folklore - De Comeeren 35
Alfons VYNCKE : Meetjesland in vroegere jaren - Een schoolfoto van 1907 37
Romano TONDAT : Landelijke woningen in het Meetjesland 38
DE UITGEVER: Belangrijk 41
J. DE PAEPE : Lorand Vereecke, zaliger 42
Paul Van de Woestijne : Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia 1881-1981 44
Daniel DE SUTTER : De lustige Meetjeslanders in 't kamp van Elsenborn 52
Hubert REYNIERS : Meetjesland in vroegere jaren -
Waarschoot kende reeds de home-trainer in 1909
53
Erik DE SMET : De nijverheid te Eeklo anno 1814 55
Erik DE SMET : Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf
de Belgische onafhankelijkheid - 1840
60
Romano TONDAT : Maldegem, die grote - of de oorzaak van
"de Eeklose Dobbelgebakkene" (6)
65
Didier DE SMET-
Erik DE SMET:
Bouwstenen tot de geschiedenis
van de 19e-eeuwse Meetjeslandse huisnamen
78
Paul VAN DE WOESTIJNE : De socialistische harmonie Vooruitzicht - Eeklo (1924-1938) 84
Hugo NOTTEBOOM : Heemkundige wandeling door Adegem heen (11) 106
Erik DE SMET : Ex-Librissen uit het Meetjesland 118
Erik DE SMET : Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf
de Belgische onafhankelijkheid
119
Romano TONDAT : Oud "Maldegem" 129
Alfons RYSERHOVE : Oud-Maldegem (1) 130
De REDACTIE : De socialistische harmonie Vooruitzicht - Eeklo (1924-1938)
Lezers schrijven 157
Didier DE SMET -
Erik DE SMET :
Bouwstenen tot de geschiedenis van
de 19e-eeuwse Meetjeslandse huisnamen (2)
158
J. DE PAEPE : Een Pastoor uit het Meetjesland (1) 162
Romano TONDAT : Het ontstaan van Eeklo-Klooster te Eeklo 169
Luc STOCKMAN : Herbergen te Bellem in de 17de en 18de eeuw 177
Paul VAN DE WOESTIJNE : De Brouwerij Baele te Eeklo 180
Paul VAN DE WOESTIJNE : L'Echo Patriotique - De Vaderlandsche Galm 182
Robert CLAEYS : Oud-Lovendegem 188
Erik DE SMET : Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de
Belgische onafhankelijkheid - 1841
189
Alfons RYSERHOVE : Oud Maldegem (2) 193
Daniël DE SUTTER : Meetjesland in vroegere jaren - Kameraden in hun ambacht 216
J. DE PAEPE : Een pastoor uit het Meetjesland (2) 217
Alfons RYSERHOVE -
Romano TONDAT :
Openluchtkruisen in en om het Meetjesland 224

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024