Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11de jaargang, nr. 4
Inhoud 1977 Inhoud 1979 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 11

M.V.: Bij het tienjarig bestaan van "Ons Meetjesland" blz. 1
De Redaktie : Beroep op medewerkers 3
E. DE SMET : De Klompenmaker. - Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo 4
E. DE SMET : De pseudo-oprichting van een "spinschool " in het voormalig hospitaal te Eeklo. 13
Achiel DE VOS: Op verkenning door Kaprijke (1) 19
E.D.S.: Atlas van het Meetjesland 25
R. CLAEYS: Nauwelijks aan de hongerdood ontsnapt te Zomergem 27
M.V.: Oud-St. Laureins: De vrijheidsboom en het gedenkteken der gesneuvelden (1) 28
A. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (1) 40
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (2) 44
W. HAMERLYNCK: Over Vincent Reychler, een Eeklose "coureur" 49
A.R.: Achterhouden van boeken... 60
M.V.: Oud-St. Laureins :  De vrijheidsboom en het gedenkteken der gesneuvelden (vervolg en slot) 61
Achiel DE VOS : Op verkenning door Kaprijke (2) 77
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (3) 84
Romano TONDAT : De kerk te Eeklo 89
Edgar V ANDEGENACHTE: Oorsprong en betekenis van oude maten 94
Romano TONDAT: De haven van Watervliet 100
Achiel DE VOS: Op verkenning door Kaprijke (slot) 105
X : Omtrent Adegem. - Een merkwaardige historische tentoonstelling te Adegem 116
A. RYSERHOVE : Oud Sleidinge (2) 118
J.J. VAN DER POORTEN / A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (4) 125
M. VERBEKE: Rond een uithangberd (St-Margriete) 129
A. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (3) 137
J.J. VAN DER POORTEN/A.R.: Merkwaardigheden over Waarschoot (5) 143
E. VEREECKE: Een Vlaamse boerin in Wallonië 156
De Redaktie: Restauratieprijs voor het Meetjesland 158
Robert BERNAERT: Mengelingen over de parochie 's-Gravenjansdijk (1) 159
De Redaktie:
 
Inhoud van jaargang 11 "ONS MEETJESLAND" 168

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024