Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 4
Inhoud 1971 Inhoud 1973 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 5

Romano Tondat : Ten Geleide blz. 1
M. V.: Zigeuners aan de grens - Bij een prentkaart 2
Wilfried Steeghers : Pieter Antoon Piessens (1824-1920) 6
Heemschut: Wat men niet meer ziet... 9
Romano Tondat : Een wijngaard van de stad Eeklo 10
A. R.: De Kantwerkschool te Adegem 11
A. Ryserhove/R. Tondat: Schoolfeesten in de late Middeleeuwen 12
Joris Coudenys: De munten in Vlaanderen (3) 14
A. Ryserhove/R. Tondat: Oud Boekhoute (3) 16
W. v. H.: Congres V.V.F. te Gent 28
A. R. / W. v. H.: Publikaties 29
Erik De Smet: Herbergen opgericht te Eeklo tussen 1820 en 1830 (3) 30
A. R.: Boekbesprekingen 36
E. D'Havé/R. Staelens: Grafstenen in het Meetjesland (1) 37
W. S.: Nieuw gemeentewapen in het Meetjesland (Knesselare) 40
Pierre Van Cleemput : Het uurwerk in de Adegemse kerktoren 41
Luk Stockman : De verdwenen hofstede Te Walle in Aalter 43
Wilfried Steeghers : August Van Acker (1827-1902) 45
E. D'Havé/R. Staelens: Grafstenen in het Meetjesland (2) 47
V.V.v. Eeklo: Kastelentocht in de streek van Vinderhoute en Lovendegem 54
A. Ryserhove/R. Tondat : Oud Boekhoute (4) 63
X.: Familietijdschrift «De Bargie» 75
Joris Coudenys : De munten van Vlaanderen (4) 76
Pierre Van Cleemput: Adegemse gesneuvelden onder het Franse regime (1796-1815) 79
Heemschut: Publikaties 80
X.: Uitstap 80
Erik De Smet: Iets over het bouwen van een stenen klapbuis in 1780 te Assenede 81
L. Vereecke: Een paardenpraatje 84
Roger Audenaert : De glazenmaker-dichter Jan Laureyns uit Kaprijke (1802-1863) 85
L. Vereecke: De Ghislenuskapel te Waarschoot 87
E. D'Havé/R. Staelens: Grafstenen in het Meetjesland (3) 89
A. Ryserhove/R. Tondat :  Oud Boekhoute (5) 92
L. L.: Ledeganckhulde te Eeklo 106
Erik De Smet: De lijnwaadnijverheid te Eeklo in de 18e eeuw 107
W. Hamerlynck: Curiositeiten over leven en dood in vroegere tijden 113
C. Vervier : Jubeldicht op den honderdsten verjaardag van Francies Vernaet (1824) 118
Heemschut: Francies Vernaet, de Eeklose «eeuweling» die nooit honderd jaar werd... 120
A. Ryserhove/R. Tondat : Eeklo in beeld en schrift (1) 121
Willy Hamerlynck : Het woordenboek «van Dale» en Eeklo 140
Joris Coudenys: De munten van Vlaanderen (5) 142
M. V.: Het liedekensboekje van Liza Baldonck 144
M. Verstraete: Over Pierlala te Ursel... 151
Folklore-Komité. Ursel: Pierlala-Treurzang 159
De Redaktie: Inhoud van jaargang 5 ONS MEETJESLAND 160

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024