Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 4
Ons Meetjesland homepage Inhoud 1971

Ons Meetjesland logo

Inhoud

van de eerste drie jaargangen
 

Romano Tondat : Ten geleide 1968, jaarg. I nr 1 blz. 1
Luk Stockman : De ligging van de «Molino ex Haltra»
van 1187
  I 1 2
A. R.: Lof aan Aalter   I 1 3
R. T.: Het kultuurbeleid in het Meetjesland   I 1 3
R. T.: De laatste houten windmolens in het
Meetjesland
  I 1 4
X. : Vraag en aanbod   I 1 5
R. T.: Voordrachten   I 1 5
A. R.: Appeltjes van het Meetjesland   I 1 5
A. R.: Bos en Beverveld, jaarboek 2   I 1 6
Romano Tondat : Heemmuseum «Ons Meetjesland»   I 2 1
X. : Tentoonstelling   I 2 4
Luk Stockman : Twee verdonkerde straten te Eeklo:
het Lokermeersstraatje en de
Hilletstraat
  I 2 5
X. : Oude volksgebruiken   I 2 5
A. R.: Oproep   I 2 5
X. : Vraag en aanbod   I 2 6
A. R.: Het Meetjesland   I 2 6
X. : Voordracht   I 2 6
R. T.: Meetjesland, wat kan die naam
betekenen?
  I 3 1
Wilfried Steeghers : Octaaf Steeghers, 1889-1942   I 3 2
A. V. : Belezingsformules   I 3 3
X. : Allerlei   I 3 4
A. R.: Bezoek aan Ertvelde   I 3 5
A. R.: Appeltjes van het Meetjesland   I 3 5
X. : Vraag en aanbod   I 3 6
A. R.: Tentoonstelling te Adegem   I 3 6
Alf. Ryserhove : Vlas in het Meetjesland   I 4 1-6
           
R. T.: De laatste houten Windmolens in 
het Meetjesland
1969, jaarg. II nr 1 blz. 1
X. : Heemschut in het Meetjesland   II 1 2
R. T.: Het verdwenen molenhuis te 
Sint-Jan-ten-Boven
  II 1 3
X. : Heemkundige tentoonstelling te
Eeklo
  II 1 5
X. : Jaarboek «Bos en Beverveld» nr 3   II 1 7
X. : Bijdragen   II 1 7
X. : Vraag en aanbod   II 1 7
A. R.: Bij het verschijnen van «Appeltjes XIX»   II 1 8
X. : Meetjesland: wat kan die naam betekenen?   II 1 9
X. : De «Zilveren Leeuw» van de Verenigde 
Belgische Staten
  II 2 1
Wilfried Steeghers : Jozef Theodoor Lodewijk Geirnaert
(1790-1859)
  II 2 2
X. : Worden gevraagd - Heemmuseum -
Appeltjes van het Meetjesland nr 2, 1950
  II 2 4
Pierre Van Cleemput: Van een vroeger streekkunstenaar : 
«Fientje Goethals»
  II 2 5
X. : Bijdrage 1969, 50 fr. per jaar   II 2 6
Ignace Stockman : Persoonlijke visie op bizonderheden
betreffende «De Nood Gods van Watervliet»
  II 2 7-9
D. Verstraete : Huizen te Oostburg in 1337   II 3 1
Wilfried Steeghers : Jacob Lodewijk Godinau, 1811-1873   II 3 3
R. T.: Nog de naam «Meetjesland»   II 3 5
G. D. V. : De Kluizenarij te Papinglo   II 3 7
X. : Heemmuseum - Worden gevraagd -
Appeltjes van het Meetjesland nr 2, 1950
  II 3 7
A. R.: Uit het vroegere schoolleven   II 3 8-9
Wilfried Steeghers : Serafien De Vliegher (1806-1848)   II 4 1
A. R.: Oude herbergbenamingen   II 4 4
De Redaktie : Ons Meetjesland   II 4 6
A. R.: Over ontginning te Ursel en Aalter in het
midden van de 18e eeuw
  II 4 7
X. : Worden gevraagd - Appeltjes van het 
Meetjesland nr 2, 1950
  II 4 9
           
D. V. : Recreatie te Maldegem in vroegere eeuwen 1970, jaarg. III nr 1 blz. 1
Heemschut : Vignet voor «Ons Meetjesland»   III 1 1
G. D. V. : Wie was Herman Bogaerd?   III 1 3
A. R.: Een gebed van de H. Karel de Grote ...   III 1 4
P. Van Cleemput : Het ontstaan van de Fanfare
«De verenigde vrienden» te Adegem
  III 1 5
Alf. Ryserhove/
R. Tondat :
Oud Bassevelde (1)   III 1 8
  Oud Bellem (1)   III 1 14
X. : Heemkring «Het Land van Nevele»   III 1 22
Wilfried Steeghers : Eduard Temmerman (1813-1899)   III 1 22
A. R.: Mariarijmpje   III 1 23
R. T.: Marktrijmelarij te Kaprijke   III 1 23
R. T.: Het Rattenkasteel te Waarschoot   III 1 24
  Ons Schone Meetjesland (volkslied)   III 1 26
  De diligence Aardenburg-Maldegem   III 1 27
X. : Appeltjes van het Meetjesland
Oproep
Vraag en aanbod
  III 1 31
X. : Heemkundige Arthur Verhoustraete gevierd   III 1 32
Romano Tondat : Het verdwenen "Kasteel Lauweryn» te Watervliet   III 2 1
Wilfried Steeghers : Wie was Herman Bogaerd?   III 2 5
Alf. Ryserhove : Hongersnood 1846-1848 te Knesselare   III 2 7
Pierre Van Cleemput : Zo ontstond «Het Hospice» te Adegem   III 2 10
X. : Hulde aan Achiel De Vos   III 2 12
Alf. Ryserhove/
R. Tondat :
Oud Bassevelde (2)   III 2 13
  Oud Bellem (2)   III 2 20
E. De Smet : «Wreede moord te Eeklo»   III 2 27
R. T. : Bruuntje Kloef   III 2 31
Heemschut : Oproep   III 2 32
X. : Steunende leden   III 2 32
R. T.: Heemkundige topprestatie (heemmuseum Rietgaverstede te Nevele)   III 3 1
Alf. Ryserhove : Alfons Van Loo en zijn karrevrachten prijsboeken, 1855-1898   III 3 3
X. : Heemkundig museum   III 3 12
Alf. Ryserhove/R. Tondat : Oud Bassevelde (3)   III 3 13
  Oud Bellem (3)   III 3 23
A. R.: Gedachtenis aan een muilezel   III 3 32
A. R.: Sprokkelingen uit Eentveld   III 3 33
E. De Smet : Over het mirakuleus beeld van O.L.Vrouw-ten-Doorn   III 3 35
G. D. V. : Een oud boldersreglement   III 3 37
Romano Tondat : Nieuw gemeentewapen in het Meetjesland (Knesselare)   III 3 39
L. Lampaert : Nog de kwestie "Meetjesland»   III 3 40
Heemschut : Oproep   III 3 40
D. R. : De molen te Lembeke   III 4 1
Luk Stockman : De familie Stommelin te Watervliet   III 4 2
Arth. Verhoustraete : Het "kalseidje aan de Krompcel» te Aalter   III 4 3
J. De Wilde : Een kijkje in de ondergrond van
de kerk te Lembeke
  III 4 5
Alf. Ryserhove/
R. Tondat :
Oud Bassevelde (4)   III 4 9
  Oud Bellem (4)   III 4 17
Pierre Van Cleemput : Oude beraadslagingen van de
Adegemse Gemeenteraad
  III 4 25
G. De Smet : De Kapel van O.L.V.-ten-Doorn
te Maldegem-Kleit
  III 4 27
Erik D'Havé : Over het mirakuleus beeld van O.L.V.-ten-Doorn
(te Eeklo)
  III 4 29
De Redaktie : Inhoud van de eerste drie jaarg.
ONS MEETJESLAND
  III 4 31-32

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024