Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 4
Inhoud 1978 Inhoud 1980 Ons Meetjesland homepage

Ons Meetjesland logo

INHOUD VAN JAARGANG 12

Romano TONDAT: Ten Geleide blz. 1
A.R: In memoriam Lt-kolonel Maurits Verbeke 2
† M. Verbeke: Levensbeschouwingen 4
A.R: Overlijden (Commandant Roger Andries) 4
E.D.S.: Atlas van het Meetjesland 5 5
X.: Vaarwel landelijk Zomergem ! 7
Romano TONDAT: Een burgershuis te Maldegem (C. De Lille) 8
Alf. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (4) 11
MOELAERT R.E.: Een mooi keizerlijk octrooi uit Wenen, te Merendree bewaard 16
† M. VERBEKE: Rond een uithangberd (2) 19
A.R.: Gebed uit de Franse Tijd 22
De REDAKTIE: Bouwkundig erfgoed te Waarschoot 23
MOELAERT R.E.: Getuigenissen uit een beroerde tijd 24
Robert BERNAERT: Mengelingen over de parochie 's-Gravenjansdijk (2) 25
E. DE SMET: Eeklose bakkers vechten voor hun bestaan ! 44
E.D.S.: Vinde-vogels uit het Meetjesland 47
† Maurits VERBEKE: De tijd van toen... - Het houtpaard 49
Romano TONDAT: Het Groot Goed (hoeve Huysman) in de Bus te Eeklo 55
P.L.: Meetjeslander Eigen Huis 1898 61
Alf. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (5) 73
Robert BERNAERT: Mengelingen over de parochie 's-Gravenjansdijk (3) 78
Lieven DE RUYCK /
Roger MOELAERT /
Alf. RYSERHOVE:
De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken 97
Romano TONDAT: Enkele jaren terug verdween een typische "doeninge" te St.-Laureins 145
R.T.: Een Meetjeslander, bouwmeester van het stadhuis te St.-Niklaas 148
Erik DE SMET: "Schimp- of bijnamen", een stiefmoederlijk behandeld hoofdstuk in onze folklore 154
† Maurits VERBEKE: De tijd van toen... - Het oude Meetjesland 163
Robert BERNAERT: Mengelingen over de parochie 's-Gravenjansdijk (4) 167
Alf. RYSERHOVE: Oud Sleidinge (6) 181
E.D.S.: De goudwals van Jan-Baptist Neelemans 189
De Redaktie: Inhoud van jaargang 12 "ONS MEETJESLAND". 192

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024