Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 3

HEEMMUSEUM

Schenkingen gedaan door: E.H. De Wilde, pastoor te Lembeke en de heer Hooft Roger, Straathem 16a te Aalter.
 

WORDEN GEVRAAGD: om te kopen of te ruilen

Het strodekkersbedrijf door Cl. Trefois.
Almanak van het Meetjesland, opgesteld door Meester Lieven, Gent, jaren 1860-1895.
Alle oude zichtkaarten of foto's over de Meetjeslandse gemeenten, vooral van Assenede - Bassevelde - Bellem - Boekhoute, voor het maken van reprodukties.  Alle foto's, pamfletten, aanplakbrieven, rantsoeneringskaarten-zegels van de jongste wereldoorlog (over het Meetjesland, Eeklo en omliggende).
Zich wenden tot de uitgever.
 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND nr 2,  1950

Is terug te koop (beperkte voorraad); te bestellen door storting of overschrijving van 200 fr. op p.c.r. nr 604056 van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, Gentstraat 13, Lembeke.
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024