Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3

HEEMKUNDIG MUSEUM

In verband met het verkrijgen van de nodige ruimte voor het inrichten van een folkloristisch-heemkundig museum, kan «Ons Meetjesland» U berichten dat vanwege de Stad Eeklo, 5 lokalen van de vroegere B.L.O. school worden ter beschikking gesteld van de V.V.V. der stad Eeklo die in samenwerking met «Ons Meetjesland» dit museum zal tot stand brengen.  In het volgende nummer meer daarover.

Oprecht dank aan de heren De Meyere, Kluizenaarsstraat 18, Gent, Hebbelynck G., Voorhoutkaai 36-40, Gent, Janssens Antoon, konservator heemmuseum te Nevele voor hun bemiddeling bij het verwerven van een oude blaasbalg uit Meulebeke.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024