Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 4


Eeklo, 15 februari 1971.L. S.,

ONS MEETJESLAND kent een groot succes !

Het aantal abonnementen benadert het cijfer 600.  Het kan eigenlijk ook niet anders: jaargang 3 bewees duidelijk dat ons tijdschrift de kinderschoenen ontwassen is en gaf, onder een mooi groen kaftje, niet minder dan 136 blz. tekst, geïllustreerd met 80-90 foto's en tekeningen.  En dit alles voor de prijs van 100 fr. !  Wie doet het ons na ?

Dat nr 4/1970 pas nu verschijnt is enkel te wijten aan overbelasting in de drukkerij, met de jaarwisseling.  Doch ook nr 1/1971 is bijna klaar en wordt tegen 15 maart al verstuurd, ditmaal onder een rode kaft.  Van nu af telt elk nummer minstens 40 blz., zodat 1971 minimum 160 blz. en ongeveer 100 illustraties zal geven !

Deze verdere uitbreiding verplicht ons de prijs van het tijdschrift aan te passen, vooral nu BTW. en verzendingskosten ook al een aardige duit in het zakje komen doen.  Het leesgeld voor 1971 bedraagt 150 fr., te storten op P.C.A. nr 1141 Bank van Brussel, voor ONS MEETJESLAND, Eeklo.

Wij werken gratis en belangloos en willen U graag zoveel als mogelijk bieden.  Spreek vrienden, kennissen en belangstellenden aan, tracht elk één lid bij te winnen !  Wij schrikken voor geen offers terug, doch vragen uw steun bij de nieuwe ledenwerving, in uw eigen belang.  Er zijn nog zoveel mooie plannen...  Blijf trouw en werf leden !  Hoe méér lezers, hoe méér wij U kunnen presenteren !

Beste dank en... ONS MEETJESLAND vooruit !...
 

De Uitgever.      
 

- Bijvoegsel aan "ONS MEETJESLAND», jaarg. III, nr 4/1970, 15 febr. 1971.
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024