Honderdjarige brandverzekering
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 4

Een honderdjarige brandverzekering

Snuffelend in oude familiepapieren ontdekte ik een polis tegen brand, die dit jaar precies 100 jaar oud is.

Het betreft hier de brandverzekering van een woonhuis gelegen te Adegem, Onderdijkstraat en in 1871 toebehorend aan Basilius Van den Bossche.

In 1878 werd dit huis in een openbare verkoping gekocht door Charles Louis De Coninck, mijn grootvader.  Deze laatste ruilde het in 1889 voor een huis gelegen te Maldegem (Zie ook het artikeltje «Het verhaal van mijn ouderlijk huis»).

Uit de polis, gedateerd 14 september 1871, schrijven wij het volgende over:

«....... de compagnie verzekert:
Zestien honderd francs op de waarde van een huis, gebouwd in steen, gedekt in stroo en een klein gedeelte pannen.
Zes honderd francs op de waarde van eene schuur, koei- en zwijnstallen, gebouwd in hout en gedekt in strooi.
Drie honderd francs op de waarde van eene koei.  Honderd francs op de waarde van een zwijn.
Honderd vijftig francs op de waarde van alle slach van vruchten, hooi, stroo en aardappelen.
Vijf honderd francs op de waarde van alle de huismeubelen, kleederen, linnen, beddegoed, keukengerief en huisprovisie.»

De verzekerde som bedroeg 3250 fr., de jaarlijkse premie — voor een termijn van tien jaar — 7,65 fr.

G.D.V.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021