Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

Ten Geleide  

Geachte Lezers,

Er zijn reeds vier jaar over heengegaan, sinds ONS MEETJESLAND een zeer bescheiden start kende.  Gedurende die periode kon het tijdschrift uitgebouwd worden en is het aantal leden, zonder stilstand of teruggang, voortdurend aan­gegroeid.  Dat is ook uw werk en ik maak graag van deze gelegenheid gebruik, om U te danken voor uw trouwe steun als lid, als medewerker, als belang­stel­lende, als propagandist.

Vorig jaar waren wij verplicht, ten overstaan van de stijgende druk- en portkosten, alsmede door het invoeren van de B.T.W., onze jaarlijkse bijdrage te verhogen.  Niemand heeft ons dat kwalijk genomen en ook daarvoor zijn wij dankbaar.  Dit jaar kunnen wij gerust dezelfde cotisatie behouden en wij zijn overtuigd dat zulks ook voor 1973 het geval zal zijn.  Nochtans ontvangen wij geen cent toelage of subsidie van overheidswege, maar kunnen — de handen vrij en onverwoestbaar werkend — ons zelf bedruipen.

Dit is enkel mogelijk dank zij de jaarlijkse aanwinst van nieuwe leden.  Wij bereiken thans het cijfer 661, een zelden gekende bloei voor een heemkundige periodiek.

Tegen het einde van 1972 zal ONS MEETJESLAND zijn eerste lustrum kunnen vieren, vol moed en in de gewettigde hoop het 700ste lid te mogen inschrijven.  Wat meteen van ONS MEETJESLAND het meest verspreide lokaal-heemkundig tijdschrift van Vlaanderen zou maken.

Als uitgever is het mijn enige betrachting U steeds meer en beters te kunnen bieden, zeker wat de illustratie betreft.  Uw medewerking en het onverpoosd werven van nieuwe leden maken dit zeker mogelijk.  Nogmaals hartelijk dank !

De uitgever,
ROMANO TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024