Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 3

EEN PAARDENPRAATJE

 

Daar groeien ons kinders, daar rijpt ook ons graan:
 Daar ziet men nog paarden door ploegvoren gaan...
 

Tot vr een twintigtal jaren gebruikten de boeren in het Meetjesland bijna uitsluitend Brabantse paarden om hun land te bewerken of zware vrachten te vervoeren.  Iedere boer had een koppel kweek­merries.  In de Polders had men soms zes tot tien labeurpaarden per hoeve.

Veel belang hechtte men aan de vlotte gang en draf.  Ze moesten verend door ploegaarde stappen en met vlugge gang bieten of aardappels naar de losplaatsen van Watervliet en de stations van Waarschoot of Evergem kunnen vervoeren.  Op keuringen of prijskampen worden de paarden altijd aan een looptest onderworpen.

Paardenkooplieden betaalden altijd graag een paar honderd frank meer voor een paard dat goed buitenkwam.

De veulens werden in augustus of september opgekocht.  De kooplieden brachten ze naar de markt te Brugge waar de beste veulens uitgezocht werden door Westvlaamse boeren, die meer grasland hadden en ze lieten opgroeien tot kweek- of werkpaarden.  De prijs van de veulens was omtrent het tiendubbel van de dekkingsprijs; duizend tot vijftienhonderd frank.  De Meetjeslandse boer schonk veel aandacht aan zijn paardenkweek.  Met paarden ploegde hij de akker en de jonge paarden kon hij verkopen.  Paarden met de vlotste gang kwamen terecht in brouwerijen of bij voerlieden, ook de haven van Antwerpen gebruikte veel baanpaarden.

Prachtige hengst van de fokkerij Vereecke,
in 1967, vr het oudste gedeelte van het
priorenverblijf te Waarschoot, het zogenaamde
Rattenkasteel.

Op elke grote gemeente in het Meetjesland woonde er een hengstenboer.  In de dekkingstijd, april tot juli, werden de merries door de kweker naar het hengstenhof geleid.  Daar was een proefstal gereed gemaakt.  Een zware balk, op kniehoogte, waarachter de merrie getest werd.  Voor de dekking kreeg ze, uit veiligheid, een zeel rond de hals en een zware streng onder de buik, aan de achterpoot vast.  Na de dekking kreeg het paard een emmer koud water op het achterwerk, om het te doen verschieten kwestie van 't veulen op te houden.  De hengstenkeuring te Eeklo was een hoogdag voor de paardenkenners van het Meetjesland.  In de afspanningen bij Piepers, De Appel, De Gouden Leeuw.  De Groene Boomgaard waren de stalknechts de prachtbeesten aan 't roskammen en de manen aan 't vlechten met raffia en veelkleurige linten.  De stadsmensen stonden in bewondering als de opgetuigde hengsten briesend de viggensmarkt opdraafden.

Ge hebt ze misschien eens bezig gezien bij de aankoop van een paard of op keuringen.  Het paard moet een eindje stappen en heen en weer draven om zijn lenigheid te tonen.  't Mag noch Frans noch Vlaams buiten komen !  't Wordt achteruit geduwd, om de sterkte van de rug te meten.  Men belet de flanken en beluistert de ademhaling.  De hoeven worden onderzocht; het paard moet tegen de stenen kunnen; pootkanker komt soms bij paarden voor.  Een vinger steken ze in 't oor om te zien of 't niet zot is en wrijven 't haar tegenstroom om te weten of 't wel een kalm beest is.  Paardenkenners hebben zoveel manieren om een paard te beoordelen.  Met de handpalm overschaduwen ze een oog, om te zien of 't niet door maanloop is aangetast.  Maanloop is een koopvernietigend gebrek.

De tijd van de labeurpaarden verdwijnt nu ook in het Meetjesland.  Tractoren woelen nu de akkers om...

L. VEREECKE
Waarschoot.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024