Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 1

Ons vijfjarig bestaan werd bekroond
met de inschrijving van het 700ste lid !
En ons ledenaantal
gaat steeds verder in stijgende lijn...
Deze nieuwe aanwinst
is een blijk van waardering en trouw aan
«ONS MEETJESLAND».

Deze aangroei biedt ook het grote voordeel
— zoals beloofd — dat het leesgeld voor 1973
kan behouden blijven op 150 frank
en dit niettegenstaande de gevoelige stijging
van de druk- en andere onkosten.
 

Om een blijvend kontakt te behouden
met de leden uit die gemeenten
waarover reeds een uitgebreide fotoreportage verscheen,
zal in nummer 2 van deze jaargang
een nieuwe rubriek starten,
onder de titel «Oud Meetjesland».
Het ligt in de bedoeling
bij elke volgende uitgave
daarin één of meerdere oude groepsfoto's
te publiceren,
met de namen van de afgebeelde personen
en een daarbijhorende historiek
omtrent het ontstaan
of de reden van bedoelde groepsfoto's.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024