Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

Ten Geleide

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat ONS MEETJESLAND voor het jaar 1979 uitgebreid wordt met acht bladzijden per nummer.  Elke aflevering zal dus voortaan 48 pagina's omvatten.

Dit jaar zullen wij ook starten met een grote bijdrage over "OUD MALDEGEM" - 200 blz. tekst en minstens 200 illustraties over deze schone gemeente.

Niettegenstaande deze uitbreiding en het groot aantal dure drukplaten voor de talrijke foto's blijft het leesgeld gehandhaafd op 300 fr. per jaargang.  Wie vóór 1 mei 1979 zijn abonnement niet opzegt, wordt verder als lid beschouwd en krijgt de volgende nummers toegestuurd, zodat de bijdrage dan ook in de loop van het jaar dient vereffend.

Graag zouden wij een beroep willen doen op de leden van ONS MEETJESLAND, om te trachten één of meerdere leden aan te werven.  Een bestendige aangroei van lezers - hoe gering ook - kan ONS MEETJESLAND de kans bieden in de volgende jaren nog verder uit te breiden.  Wij zaaien "naar de zak"; hoe meer abonné's, hoe meer wij kunnen geven voor hetzelfde geld !

Om de administratie van het tijdschrift veel nutteloos werk en onkosten te besparen, gelieve zo goed te zijn uw bijdrage voor 1979 te betalen, onmiddellijk bij ontvangst van dit nummer 1, bij middel van het bijgevoegd overschrijvingsformulier.  Dit spaart ons veel tijd en moeite !  Daar er mogelijkheid is, dat de adressering van nu af mechanisch zou gebeuren, vragen wij met aandrang uw juist adres te willen vermelden (ook huis- en postnummer).

Leden of belangstellenden die belangrijke afbeeldingen of gegevens bezitten, of zelf een artikeltje wensen te schrijven in ONS MEETJESLAND, worden graag verwacht en zijn steeds welkom.

Met dank voor uw medewerking, hulp en belangstelling.

De uitgever,
Romano TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024