Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 1

TEN GELEIDE

Toen «Ons Meetjesland» in 1979 met 8 blz. verder kon uitbreiden, liet niets vermoeden dat een verdere uitbreiding in 1982 terug noodzakelijk zou zijn.

Het is dank zij het toetreden van nog enkele aktieve medewerkers dat we meer ruimte moesten krijgen.

Hoewel deze laatste uitbreiding mogelijk is geworden door de financiële steun van de heer Daniël Coopman uit Waarschoot, moeten wij ons abonnementsgeld, na al die jaren, toch op 400 frank brengen, vooral wegens de reeds zwaar verhoogde drukkosten.

Wij zijn er echter van overtuigd dat de lezers daar begrip zullen voor opbrengen en ons verder zullen steunen en trouw blijven.

Onze fototentoonstelling over Heemschut was een succes en bewees dat de belang­stel­ling voor Heemschut «Ons Meetjesland» steeds meer mensen aanspreekt.

Om het praktische en administratieve werk van «Ons Meetjesland» enigszins te verlichten vragen wij u uw bijdrage voor 1982, bij ontvangst van dit nummer, te willen overschrijven door middel van bijgevoegd formulier.  Zoals gebruikelijk voor tijdschriften loopt het abonnement stilzwijgend verder, zolang men niet schriftelijk afzegt vóór het verschijnen van nummer één.

Leden of belangstellenden die belangrijke afbeeldingen of gegevens bezitten kunnen deze altijd ter publikatie in ons tijdschrift ter beschikking stellen.

Romano Tondat

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024