Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 2

MEDEDELING VOOR GENEALOGEN

"Staten van Goed van Watervliet" (een enkel deel) opgemaakt door de heer Wilfried Steeghers verschijnt binnenkort.  Prijs: 350 frank + verzendingskosten.  Storting op rekening B.B.L. 390-0162547-30 van Mevr. Kelderman, Koggestraat 15, 9000 Gent.

De verzendingskosten belopen voor het binneland: 50 frank; voor het buitenland: 120 frank.

Separator

 

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024