Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 1

Aan den heer
      Burgemeester ROEGIERS

TE EECLOO.
 

Op uw schrijven van 7-10-15 antwoord ik dat ik bereid ben oude werklieden en vaders van vele kinderen vrij te laten ingeval in hunne plaats andere optreden.

Ingeval de Werklieden de invrijheidstelling verlangen van oude en kinderrijke mannen dan MOETEN DE WERKLIEDEN ZONDER KINDEREN IN HUNNE PLAATS OPTREDEN.

Ten andere moet ik herhalen dat de opschudding onder de werklieden volstrekt zonder reden is, daar zij voor geenen gevaarlijken arbeid gebruikt worden en daarvoor betaling ontvangen.

EECLOO, 7 OCTOBER 1915.

    (GET.) ÆGIDI.
Hauptman en Kommandant

Terug naar het artikel

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022