Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 2

SLACHTEN VAN VEE TE URSEL

Van de heer Daniël Verstraete kregen we 2 foto's toegestuurd met volgende kommentaar: de foto's zijn genomen door Hilaire Verstraete, de derde zondag van de Vasten in het jaar 1918.

De direkteur van de tramlijn Gent-Zomergem bezorgde deze aan de heer Omer De Backer uit Zomergem.  De personen op de foto's zijn aangeduid door Maria Verstraete, weduwe van Edmond De Keyser.  Dit gebeurde in februari 1982, zij was toen 88 jaar oud.


Van l.n.r. Jules Schelstraete - August Bultinck - Edmond Leuntjes - Edmond De Keyser, slachter - Raymond De Pauw, in 1920 uitgeweken naar Canada.  Adolf Bultinck.  De Bultincks waren broeders en woonden toen op het Koningsgoed te Wessegem te Ursel.
 


Edmond De Keyser - Jules Kerkhove - Cyriel Verstraete - Martha Slekke, uit het Keigat - Edmond Leuntjes - Achiel Lataire - Jules Schelstraete.

Het Meetjesland in vroegere jaren.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022