Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

LANDELIJKE WONINGEN IN HET MEETJESLAND

Oorspronkelijk werd het artikel opgesteld omdat de deuringang een geprofileerde stenen omlijsting had.  Deze is op de foto echter niet al te duidelijk zichtbaar.  Het was echter wel de bedoeling dat voor de voorziene afbraak van de woning er een detailtekening van die omlijsting zou worden gemaakt.

Soms gebeurt het dat na de opmetingen, de nota's en de foto's worden opgeborgen omdat de woning toch binnenkort zal worden afgebroken en dan kan een verdere kontrole van materiaal, over oudere muurresten of verbouwingen, gebeuren zodat we soms een beter overzicht krijgen van de bouwgeschiedenis van het gebouw Dhaasdonk 6 te Sleidinge.

Een landelijke woning

Hier echter gebeurde de afbraak buiten ons weten om, zodat we dan toch maar beslisten de gegevens en foto's te publiceren, maar dan zonder detailtekening van de omlijsting.  De eerste stenen woning werd gebouwd omstreeks 1750 en was een eengezinswoning.

Op het einde van de 19de eeuw, werd de oude woning verbouwd en gesaneerd, ze behoorde toen toe aan de familie Lippens die de ernaast gelegen hoeve bewoonde en het landbouwbedrijf uitbaatte.  De woning was trouwens bewoond door hun werktoezichter.

Ze bleef door een gezin bewoond.  Enkele jaren na de verbouwingswerken werd en een tweede deuringang gemaakt.  Deze was naast de bestaande ingang en het rechtervenster.  Daar ziet U trouwens de aflijning van deze later gedichte deuringang.  Een ogenblikje dachten wij aan een verandering in een tweewoonst, maar dat leek te onwaarschijnlijk.  Men had aan deze "beste kamer", die ook als slaapkamer dienst deed een andere bestemming gegeven, namelijk een weefkamer.

Moerbalk

Ze werd kort na de eeuwwisseling weer gedicht, en ingericht als slaapkamer.  De eenvoudige, mooie trekbalk bleef bewaard.  Rond de laatste verbouwing werden ook de ramen vervangen, dit laatste kan, mijns inziens echter, gebeurd zijn omstreeks 1925 toen het dak volledig van nieuwe pannen werd voorzien en het houtwerk grondig werd hersteld.  In de woning was weinig veranderd, de stenen schouwmantel bleef gedragen door een moerbalk met de zelfde snijversiering als de trekbalk die in het midden van de woonkamer de voor- en achtergevel verbond.

Rond de Leuvense stoof

Bij de laatste "saneringswerken" kreeg ook de haard zijn beurt, het binnenste werd aangepast tot een schouwpijp voor het aansluiten van een "Leuvense" stoof.  De brood- en vleeskast, die rechts van de haard stonden werden toen ook verwijderd.  De haardbalk lag op 1,55 m. boven de vloer.

Het drie-deuren-geheel was in originele staat, links de kelderingang met haaks er naast de achterdeur, zodat we hier in feite zouden moeten spreken van een vier-deuren-geheel.  Een in onze streek veel voorkomende konstruktie.

De leefkamer

De middenste deur leidde U naar de "voutekamer", ze was gelegen boven de kelder.  De meeste kelders zijn veelal maar gedeeltelijk (half) in de grond gebouwd.  De zolderruimte was te bereiken langs een steile trap die in de voutekamer stond.

De deur rechts bracht U in de "beste kamer", de latere weefkamer, en die nog later werd veranderd in een slaapkamer.  In deze plaats was nog de oude trekbalk te zien.

De zolder

In de buitenmuur links van de haard was een grote opening dichtgemetseld.  Het dierenvoedsel, dat aan een draaibare hefboom boven het vuur in de haard werd opgewarmd, kwam zo terecht in de aangebouwde stalling.  Een voor onze streek zelden gebruikte werkwijze.

De woning was het laatst bewoond door Jan Mortier.  Grond en woning werden aangekocht door Gillis Raymond die het ondertussen verkrotte huis afbrak en een nieuwe woning bouwde.

Romano Tondat

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024