Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 1

DE HERBERG "IN DE BARRIERE"
TE ADEGEM

In een eerste bijdrage betreffende de "Bouwstenen tot de geschiedenis van de 19de-eeuwse Meetjeslandse huisnamen" stelden we duidelijk dat dit soort bijdragen tot doel hadden het occasionele materiaal over te dragen in de hoop reakties bij onze leden los te krijgen.

Inmiddels mochten we reeds een eerste aanvulling en tevens vraag van ons geacht lid, de heer Oscar Lippens uit Lembeke ontvangen, die in verband met de geciteerde herberg te Adegem "In de Barrière" bij Karel Lippils (?), wijk Veldekens (O.M. jg. 18 nr. 3 - 1985, pg. 158) volgende mededeelde:

Mijn inziens gaat het hier om Charles (Karel) Lippens
° Eeklo 3 Ventose jaar 8 (22.02.1800)
+ Maldegem (Strobrugge) 16.11.1880.

Hij was de zoon van mijn bet-overgrootvader:

Jooris Lippens
° Sleidinge 26.04.1753
+ Eeklo 14 Germinal jaar 13 (1805)
 

 x Eeklo  
 1796

Marie Agnes Roegiers
(wed. De Wever Jacobus)
° Eeklo 1756
+ Eeklo 25.07.1831

en de enige broer van mijn overgrootvader:

Pieter-Livinus Lippens
° Eeklo 12.06.1797
+ Eeklo 11.10.1865
x Eeklo
  31.03.1825  
Huybrechts, Josephine Therese
° Gent (Ekkergem) 18 Fructidor an X 15.09.1802
+ Eeklo 12.11.1851

Charles (Karel) Lippens huwde te Eeklo (02.09.1820) met
Eugenia Verbrugge ° Eeklo 06.09.1800, + Maldegem (Strobrugge) 27.07.1857
Zij was de dochter van Hendrik en van Isabella Theresia Batslée.

Charles was bij zijn huwelijk "daghuerman"
in 1849 kantonnier van Bruggen en Wegen te Adegem (Veldekens)
    1857 cantonnier der Waeteren
    1878 landbouwer tot Adegem
    1880 bij overlijden "buiten beroep".

Hij had een zoon Henricus Lippens ° Eeklo 12.02.1821  + Adegem 10.10.1878
Deze zoon (de enige ???) was kantonnier van Bruggen en Wegen te Adegem (Veldekens) en bij zijn overlijden in 1878 landbouwer.

Hij huwde te Oostwinkel op 18.05.1849 met
Joanna-Maria-Catherina De Bruyckere ° Oostwinkel 28.10.1824 - + Adegem 21.08.1876.
Zij was de dochter van Ferdinand en van Catherina Geirlandt.

Uit dit huwelijk werd geboren:
Charles Francies Lippens ° Adegem 26.02.1855 - + Adegem (Veldekens) 16.01.1883
Hij was landarbeider en bleef ongehuwd.  In 1880 gaf hij het overlijden aan van zijn grootvader.
Wanneer Henricus en Charles-Francies enige kinderen waren, dan is de zijtak Charles Lippens, broer van mijn overgrootvader volledig uitgestorven !

De inlichtingen werden mij verstrekt door Firmin De Clercq van Waarschoot, die ik daarvoor zeer dankbaar ben.  Wanneer kan uitgemaakt worden dat Charles Lippens de bewuste herbergier van de Barriere was, dan zou dat terug een ontbrekend schakeltje zijn van mijn familiegeschiedenis.  Zijn vader Jooris was ten andere ook herbergier te Eeklo.

Tot aan de generatie van mijn vader Maurice Lippens (1894-1960) was onze familie in Eeklo bekend onder de naam van "Wevers".  Deze bijnaam, waarvan we dachten dat hij voorkwam van het beroep "wever" ontstond in feite doordat Jooris Lippens te Eeklo huwde met de weduwe De Wever Jacobus (Roegiers Marie Agnes).  Hun beide kinderen waren nog zeer jong toen hun vader stierf en zij waren in de volksmond gekend onder de naam "De Wever" of "Wevers".

Tot hier het schrijven van de heer Lippens.  Indien er lezers zijn die hetzij verdere inlichtingen kunnen bezorgen of de link leggen tussen herbergier Karel Lippils (?) (vermoedelijk Lippens) en de hiervoor beschreven Charles Lippens, worden alvast bij voorbaat bedankt.

E. de Smet
  

 

Wij breiden steeds verder uit.
jaargang 19 zal U tenminste 300 blz. bieden.
Wij moeten nog verder groeien.

Meer abonnees geven ons meer mogelijkheden door ruimere financiële armslag: zij vergroten de oplage van ons tijdschrift
dus ook de lezerskring: en onze werkkracht.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024