Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 4

Geachte Belangstellende,

Twintig jaar nadat ik het heemkundig tijdschrift "Ons Meetjesland" persoonlijk oprichtte, heb ik besloten de uitgave van dit heemkundig tijdschrift te beëindigen.

De redenen hiervoor zijn van allerlei aard.  Voor diegenen die er niet dicht bij betrokken waren, waarschijnlijk onbegrijpelijk, voor de anderen wel.  Eén der hoofdredenen is echter mijn gezondheidstoestand, die mij teveel beperkingen oplegt.

Ik kan alleen mijn kinderen danken voor het vele werk dat zij verrichtten telkens er een nieuw nummer verscheen.

Mijn grootste dank en erkenning gaat echter uit naar mijn echtgenote, die gedurende al deze jaren alle administratief, financieel... werk op zich nam evenals de laatste jaren praktisch alleen de verzending van "Ons Meetjesland" verzorgde wat haar vier maal per jaar een hoop werk gaf.

Verder kan of wil ik hier niets aan toevoegen omdat door bepaalde omstandigheden het heemkundig tijdschrift "Ons Meetjesland" voor mij een herinnering is geworden en dit ook immer zal blijven.

Stichter-uitgever van het heemkundig
tijdschrift "Ons Meetjesland"
Handtekening van Romano Tondat
Romano TONDAT
 

N.B. Alle bijdragen voor 1987 worden teruggestort !!

Bijlage aan "Ons Meetjesland" - Jaargang 19-1986 Nr. 4

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024