Appeltjes van het Meetjesland
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND
 

Voor de 18de maal verscheen zopas het jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.  Het is een merkwaardig nummer, een der mooiste van de reeks, rijk geïllus­treerd, dat zijn prijs méér dan waard is.  Het telt niet minder dan 360 blz. op zwaar, glanzend kunst­druk­papier.

Een blik op de inhoudsopgave:
A. De Vos:  Lokale Scheepvaart te Eeklo (120 blz.)
Ir. L. Stockman:  Nog problemen betreffende Aalschoot (18 blz.)
Dr. P. Rogghé:  De Orangistische Putsch van 28 oktober 1577 te Gent (40 blz.)
A. De Vos:  Beelden uit het vroegere volksleven (8 blz.)
G. Van Vooren:  Geschillen over de Middelburgse Missie gedurende de 18de eeuw (31 blz.)
Ir. L. Stockman:  De grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot (1357-1456), (16 blz.)
A. De Vos:  Rodenhuize (13 blz.)
D. Verstraete:  De zuidelijke grenzen van het ambacht Aardenburg (17 blz.)
Dr. P. Rogghé:  De Gentse «Vier Gekroonden» of «Quatuor Coronati» (10 blz.)
W. Steeghers:  Gust Steeghers (1879-1949) (5 blz.)
M. Ryckaert:  De Zomergemse straatnamen vóór 1800 (19 blz.)
A. Ryserhove - R. Tondat - A Verhoustraete:  Oud Aalter (44 blz.).

Het werk bevat verder nog 11 blz. verslagen en kroniek, alsook de ledenlijst 1967.

Plaatsruimte ontbreekt voor een bespreking van elk artikel afzonderlijk, doch wij kunnen dit jaarboek, alsmede het lidmaatschap van het «Heemkundig Genootschap van het Meetjesland» niet genoeg aanbevelen.

Men schrijft in door storting van 200 fr. op postrekening 60.40.56 van het Heemkundig Genootschap, per adres Gentstraat 13 Lembeke.

A.R.

Separator«De Appeltjes van het Meetjesland» van het Histo­risch Genoot­schap van het Meetjes­land heeft zijn eigen webstek.  Heel mooi en effi­ciënt !  Zij zoeken vrij­wil­ligers die hen kunnen helpen om de oude uitgaven op het inter­net te publi­ceren.  Neem contact op met hen indien u kan mee­werken aan dit heel waar­de­vol project.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024