Bos en Beverveld, Jaarboek 2
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

BOS EN BEVERVELD, JAARBOEK 2

Te Maldegem verscheen ook, in januari 1968, het jaarboek 2 van de heemkundige kring «Bos en Beverveld» te Oedelem.  Telkens is het een aangename verrassing wanneer wij, net zoals bij onze Appeltjes, zo'n ver­zorgde en mooie publikatie over de eigen streek in handen krijgen.

Verleden jaar hadden wij ons bezorgd afgevraagd of Oedelem wel in staat zou zijn een dergelijke inspanning vol te houden, doch nu voelen wij ons geneigd daarop positief te antwoorden.

Lic. W. Wintein levert vooreerst een prachtige en uitgebreide bijdrage over de «Landschapsontwikkeling te Sijsele».  Indien ooit daarover nog een meer geschiedkundige supervisie komt (hier werd het immers uiteraard meer aard­rijkskundig bedoeld !), dan mag Sijsele zich werkelijk gelukkig achten.  H. Zutterman belicht een grammoedige Griffier Roelandts in zijn verhouding tot het Beverhoutsveld.  Meester A Van Severen handelt over de interessante figuur van Camiel-Hector Marichal, schrijver, dramaturg en landverhuizer.  Bij Z.E.H. C. Denorme staan de «Spermalie-Sprokkelingen» natuurlijk in verband met de edelsmeedkunst.  Na een intermezzo van Edelhart Matthijs over een bezoek van de arrondissementskommissaris aan Oedelem, een eeuw geleden, geeft A. Ryserhove andermaal een reeks van tweehonderd Beernemse plaats­namen.

Dr. Jos. De Smet bespreekt vervolgens een kleine landbouwuitbating te Oedelem-Oostveld, in de 18e eeuw, en volgt het nauwkeurig aan de hand van enkele staten van goed.

Z.E.H. Pastoor J. Raes heeft het over een reeks bekende pastoors van Oedelem, in de 17e en 18e eeuw.

Vervolgens behandelt de heer Arthur Verhoestraete, in een zeer degelijk artikel, de heren van Praat te Oedelem, in het licht der jongste gegevens.  Van Lic. Dan. Verstraete volgt een leerrijke en luimige bijdrage over de kerk en de kerkelijke toestand te Oedelem in de 17e eeuw, aan de hand van dekanale visitaties.

A. Ryserhove belicht tenslotte, in een vrij uitgebreid en gediepgrond artikel, de vroegere «Armendis te Beernem», waarna de verslagen en mede­delingen volgen, bezorgd door H. Vanhove.

Waarlijk, «Bos en Beverveld» haalt eer van zijn werk !

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024