Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

DE LAATSTE HOUTEN WINDMOLENS
IN HET MEETJESLAND

Sedert verschillende jaren moeten wij de teleurgang aanzien van een onzer laatste houten windmolens, staande in de Molenhoek te Lembeke.  Telkens men er voorbij komt krijgt men de indruk, bij het zicht van de steeds verder afbrokkelende wieken, dat de molen kleiner wordt, alsof hij zijn verder verval wou verbergen en omzeggens ineenkrimpt.  Hopelijk wordt hier spoedig ingegrepen.

Reeds nu is ons bezit aan houten windmolens herleid tot twee exemplaren.  De tweede molen staat te Knesselare, op de Pietendries.  Ook deze molen kende onlangs nog een onzekere tijd, toen de oude mulder Taets gestorven was.  Hij werd echter aangekocht door twee personen uit Sint-Niklaas, die de gelukkige bedoeling hebben de molen te restaureren en voor verder verval te behoeden.

Ik meen dat ook de molen te Lembeke, in zijn mooie omgeving aldaar, zeker moet bewaard blijven. Lembeke is gekend voor zijn mooie hoevetjes.  Bij mijn fototocht doorheen het Meetjesland heb ik zelfs gezien dat deze gemeente behoort tot de drie dorpen, die het best vertegenwoordigd zijn in mijn verzameling, wat betreft de landelijke bouwkunde.  Daarom alleen al is het te betreuren dat zijn verval steeds verder doorgaat.  Weldra zal hij verloren zijn...

Waarom kunnen onze laatste twee houten windmolens niet geklasseerd worden ?  Het zijn twee historische en bouwkundige sierstukken van ons overigens niet al te rijk Meetjesland.  Het zijn de laatste telgen van een vroeger molen leger.

Kunnen er geen goedgeplaatste personen gevonden worden om de alarmklok te luiden en om de bevoegde instanties wakker te schudden ?  Dat men een postzegel met toeslag uitgeve, of anders het nodige doet !  Wil men soms wachten tot ook de molen van Lembeke niet eens meer de prijs van het brandhout waard is ?

Mogen wij weldra geruststellend nieuws verwachten ? ...

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024