Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 2

HET MEETJESLAND

Wij hebben dit driemaan­delijks tijdschrift «ONS MEETJESLAND» gedoopt. Het wortelt vast in dezelfde bodem van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.  Maar wat betekent de naam «MEETJESLAND» ?  Waar ligt het MEETJESLAND en tot hoever strekt het zich uit ?  Welke gemeenten horen erbij en welke niet meer ?...

Het Meetjesland vormt geen historische of geografische entiteit.  Dr Tieleman beschouwde 36 gemeenten als behorend tot het Meetjesland, maar geeft zelf toe dat er betwisting kan rijzen (Appeltjes nr 1, jaarg. 1949, blz. 5-9).  Velen zijn het met deze begrenzing niet eens.  Behoort Wachtebeke tot het Meetjesland ?  En Landegem, Lotenhulle, Nevele, Maria-Aalter, Zelzate ?...

Deze vragen zouden wij graag in volgend nummer behandeld zien.  Schrijft ons dus uw mening, verdedigt uw standpunt, brengt uw argumenten naar voor !

Het kan een interessant debat worden, met veel repliek...

A.R.
 

VOORDRACHT

Op zondag 21 april 1968 hield ons medelid heer Luk Stockman een belang­wekkende voordracht over de Villa Halestra en het oude grafelijk domein te Aalter.  Deze lezing, volgens de retrospektieve methode, oogstte veel bijval en opent nieuwe gezichteinders op de verre oorsprong van Aalter.  Nader onderzoek en vergelijking met de fiskus Maldegem en de fiskus Zomergem dringen zich op en houden beloften in voor de toekomst.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024