Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 2

OUDE VOLKSGEBRUIKEN

In «ONS MEETJESLAND» zijn wij gaarne bereid, vanaf volgend nummer, korte berichten en mede­delingen op te nemen in verband met het vroegere volksleven.  Wij denken bv. aan meiplan­tingen, meivel­lingen, paas­penningen en «paas­biecht afkopen», «steert­jesgeld» betalen, slijtpap, «neuzen» voor de staart, «meilavei» bij huwelijks­feesten, balpijp­schutters, huiszegens, bele­zingen, volks­remedies, enz...

De jacht is open verklaard.  Wie stuurt in ?

 

OPROEP

Wie bezorgt ons: een zwingel­molen, vlasboot­hamers, gerief van een kuiper, een houten rammelaar (ratel, «krekel») van een mossel­venter, een grote sikkel, een graanwan, een bolzak­mand, een glazen vliege­vanger, een oliepitje, een kaarse­snuiter, een graan­kweirn, oude weeg­toe­stellen ?...

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024