Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

Heemschut in het Meetjesland
 

Wist U dat de aktiviteiten van Heemschut verschillende terreinen omvatten ?  Betreffende de landelijke bouwkunde zijn er reeds meer dan 1.200 foto's — verdeeld over 35 gemeenten — en meer dan 500 kleur­dia­positieven genomen.

Men is begonnen met het opmeten van oude historische gebouwen; zoals het «Rattenkasteel» te Waarschoot; de resterende gebouwen en de inplan­ting van het «Huis Lauwerijn» te Watervliet; en het oude — thans verdwenen — molenhuis van Sint-Jan-ten-Boven.

Drie opgravingen werden reeds uitgevoerd — alle te Watervliet — waarvan twee naar het oude klooster der Wilhelmieten (op gronden van de hofstede «Het Kerkenhof» in de Lauwerijnpolder).  De tweede opgraving — in 1964 — gaf de bevestiging over de plaats van het vroegere klooster.  Tijdens de opgravingen werd een belangrijke vondst gedaan: een grafzerk daterend uit 1351 uit blauwsteen, met marmer verlucht.

De derde «onderaardse zoektocht» betreft het vroegere «Huis Lauwerijn», gebouwd rond de jaren 1500.  De volledige grond­vesten van het gebouw werden blootgelegd en opgemeten, terwijl de daarbij horende inplanting van de gebouwen werd vastgelegd.

Het verzamelen van oude voorwerpen en gereedschappen is een andere, maar zeer belangrijke aktiviteit van Heemschut, te Eeklo.  Er ontbreekt nog alleen een noodzakelijke ruimte om het heemmuseum definitief onder te brengen.

Het reproduceren van oude foto's, zichtkaarten en affiches behoort ook tot de werkzaamheden van Heemschut.  Wij bevelen Heemschut warm aan bij mensen die dergelijke oude dokumenten bezitten.  Wij vragen hen een tweetal weken afstand te willen doen van hun «schatten».  Heemschut maakt duplicata en bezorgt dan de originelen ongeschonden terug.  Wie inlichtingen verlangt of wil helpen, schrijve of telefonere naar: «Heemschut», Roze 82 te Eeklo - Tel. 77.11.42.

Langs deze weg stuur ik mijn oprechte dank voor gedane schenkingen door de heren Armand Baute, Leemweg 85, St-Laureins, Van de Walle U., Vaartkant 19 Oostwinkel en vooral door Roegiers Jan, Gentstraat 28 Lembeke.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024