Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 4

Molen te Lembeke
 
 
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
VOOR HEEMSCHUT
Verantwoordelijke uitgever: Romano Tondat, Roze 82, Eeklo
_____________________________________________

M.,

In Vlaanderen, en zeker in onze eigen streek, is «heemschut» nog altijd gaen vast begrip geworden.  Onze buurlanden, vooral Nederland, geven op dit gebied het voorbeeld van wat heemschut ook bij ons zou kunnen zijn.

Er zijn hier nu wel zeer veel belangstellenden, maar er ontbreekt een specifiek gerichte vereniging, waarin al deze personen zich zouden thuisvoelen.  Door nauwer aan te sluiten en door de macht van het aantal, zou een werkgroep voor heemschut zich spoedig kunnen inzetten voor het vrijwaren en konserveren van de laatste littekens van het verleden in dit gewest.  En dit zowel op landschappelijk, bouwkunstig-historisch, ikonografisch als volkskundig gebied.  Wij denken bv. aan de redding van de Krompoel te Aalter en van de twee nog bestaande houten windmolens, te Lembeke en te Knessetare.

Speurtochten doorheen het Meetjesland hebben ons de teloorgang aangetoond van vele oude beroepen.  Aldus begonnen wij met het verzamelen van alles wat een trouw beeld kan geven van het vroegere ambachtsleven.  Er is zelfs een film in de maak over al deze verdwenen of bedreigde ambachten.

Sinds geruime tijd is «Heemschut» van «Ons Meetjesland» bezig met het aanleggen van een fotografische dokumentatie, een echt archief over de streek zelf en over de vroegere levensgewoonten van de bevolking.

«Heemschut» werkt steeds verder, bestudeert nog heel wat plannen, maar heeft uw hulp nodig, uw aanbreng, uw morele steun.  Het is van groot belang dat U een jaarabonnement zou nemen op «Ons Meetjesland».  De kinderschoenen ontwassen, zal dit tijdschrift nu, vanaf de 3e jaargang, een grote uitbreiding kennen en viermaal per jaar verschijnen op minstens 32 blz. tekst per nummer, zonder aankondigingen en onder een mooi gekleurde kaft.  Elke aflevering zal een tiental prachtige foto's bevatten.

Volgende rubrieken zullen o.a. een beurt krijgen:
Oude boerderijen in het Meetjesland
Kruisen en veldkapellen
Onze dorpskerken
Deuren en deuromlijstingen
Ankeringen en smeedwerk
Ambachtstuigen
Herbergen en uithangborden
Onze molens
Oude straatbeelden, ikonografie
Poorten en hekpijlers
Bidprentjes en personalia
Verdienstelijke Meetjeslanders
Opgravingen
Veldgewassen in het Meetjesland
Heemmuseum
Oude gebruiken
Vroegere feestelijkheden
Sagen en legenden
Volkstypes
Werking Heemschut
Tentoonstellingen
Vraag en aanbod
Bijgeloof, bezweringen
Vrije Tribune... enz.

Aarzel dus niet en teken onmiddellijk in, door storting of overschrijving van 100 frank, op P.C.R. nr 1141, Bank van Brussel te Eeklo, voor rekening nr G.05/64050 van «Ons Meetjesland», Eeklo.

Dank U.

DE REDAKTIE.

November 1969.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024