Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 4

WORDEN GEVRAAGD:
om te kopen of te ruilen

Het strodekkersbedrijf door Cl. Trefois.

Almanak van het Meetjesland, opgesteld door Meester Lieven, Gent, jaren 1860-1895.

Alle oude zichtkaarten of foto's over de Meetjeslandse gemeenten, vooral van Assenede - Bassevelde - Bellem - Boekhoute, voor het maken van reprodukties.

Alle foto's, pamfletten, aanplakbrieven, rantsoeneringskaarten-zegels van de jongste wereldoorlog (over het Meetjesland, Eeklo en omliggende).

Zich wenden tot de uitgever.
 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND
nr 2,  1950

Is terug te koop (beperkte voorraad); te bestellen door storting of overschrijving van 200 fr. op p.c.r. nr 604056 van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, Gentstraat 13, Lembeke.

Separator

include "{$site_incl}appeltjes.txt"

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024