Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

heemschut
 

Niet tientallen maar honderden
Meetjeslanders
maken zich zorgen
over de teleurgang van ons heemkundig patrimonium.
Ons ledental groeit gestadig,
maar wij moeten verder groeien.
Het ledental bedraagt voor het ogenblik 427.
Meer leden biedt ons meer mogelijkheden
door ruimere financiële armslag,
het vergroot de oplage van ons orgaan,
dus ook de lezerskring,
en onze werkkracht.
Tevens geeft ons groter ledenaantal
meer macht in onze akties.
Einde van dit jaar willen wij
de 600 leden bereiken.
Help ons,
spreek met uw vrienden
over «Ons Meetjesland».
Het lidgeld bedraagt 100 fr. per jaar.
Te storten op rekening nummer 1141 P.C.R. Bank van Brussel
voor «Ons Meetjesland»
ofwel op rekening
Bank van Brussel G 05/64050 «Ons Meetjesland».
Dank U.
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024