Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Appeltjes van het Meetjesland

Het twintigste jaarboek van de Appeltjes kwam van de pers en werd aan alle leden toegestuurd. Weerom is het een prachtig verzorgd boekdeel van 384 blz. geworden, met rijke illustratie en volgende bijdragen:  Arthur Verhoustraete 75jaar (A. De Vos - A. Ryserhove);  De toestand der Staatse Katholieken en de Middelburgse Missie van 1737 tot 1804 (G. Van Vooren);  Een roofoverval te Eeklo in 1795 (W. Hamerlynck); De Brieven van Aalter (L. Stockman);  Gent in de XIVe en XVe eeuw (Dr. P. Rogghé);  De reglementering van de traditionele Brugse Textielambachten in de 15e en 16e eeuw (W. Van Waesberghe);  De Watering van Eeklo, 1240-1406 (L. Stockman); Julius De Hulsters (W. Steeghers);  Oste de Saint Omer (Dr. P. Rogghé);  Het Kultuurlandschap van Zomergem in de voorbije eeuwen, geschetst door een brok toponymie (M. Ryckaert);  Pieter Anastasius De Zuttere (Dr. P. Rogghé);  Oud Assenede CA. Ryserhove - R. Tondat).
 

OPROEP

Werk met ons mee voor heemschut in «Ons Meetjesland» !
Werf nieuwe leden aan, maak ons overal bekend.
Bezorg ons prentkaarten, foto's, aanplakbiljetten, rouwbrieven, bidprentjes — al was het slechts in bruikleen.
Stuur ons korte bijdragen en nieuwsjes, wenken en opbouwende kritiek.
Verzamel oude gebruiksvoorwerpen en ambachtstuigen voor ons museum.
Signaleer ons elke ontdekking in het Meetjesland, hoe gering ook.
Doe gerust beroep op onze diensten, bel ons op.
Werk mee !

Heemschut.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024