Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Heemkundige Arthur Verhoustraete gevierd

In de raadszaal van het Gemeentehuis te Aalter werd op zondag 1 februari een bijzondere hulde gebracht aan dhr Arthur Verhoustraete, voor zijn prachtig en omvangrijk werk, geleverd als heemkundige en geschiedkundig vorser.

Voorzitter Achiel De Vos van het Heemkundig Genootschap leidde de feestzitting in, waarna Inspecteur Alf. Ryserhove een uitvoerige, met anecdoten doorspekte levensgeschiedenis gaf van deze bekwame heemschrijver en goede vriend.  Ook Burgemeester Jan De Crem trad deze warme hulde­blijken bij.  De akademische zitting werd mooi opgeluisterd door het gemengd zangkoor «Amabile», onder leiding van E.H. De Groote, uit Lede.

Aan de gevierde werd door het Gemeentebestuur een prachtige keramiek­schaal met het wapen van Aalter, alsmede een geldsom overhandigd.  Bloemen en vele hulde­adressen werden aangeboden.  Vanwege het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland kreeg dhr Verhoustraete een kostbaar en passend boek.

Bij het heffen van het glas en het tekenen van het guldenboek dankte Arthur Verhoustraete ontroerd om deze vele blijken van waardering en vriendschap.

De talrijke aanwezigen ontvingen elk een mooie huldebrochure, op kosten van het Gemeentebestuur en gewijd aan de biografie, de afstamming en de volledige bibliografie van de gevierde.

Het feest werd besloten met een banket in de zaal «Memling» te Aalter.  Ook «Ons Meetjesland» biedt langs deze weg zijn beste wensen van geluk en dank aan deze kranige nestor van de heemkunde der streek, aan deze schrandere, stille werker, aan deze schone en bescheiden mens.  Ad multos annos !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024