Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Eduard Temmerman (1813-1899)

Eduard Temmerman werd geboren op 6 augustus 1813 te Eeklo «à trois heures du matin» als zoon van Carolus Anselmus (° 15 september 1772 Eeklo), koster, en van Joanna Catherina Mariman.(1).

Toen hij 19 jaar geworden was, moest hij gaan loten. Hij was van de lichting 1832; zijn maat was «1 Ellen 6 Palmen 6 Duimen 7 Strepen».  Belangrijk is de persoonsbeschrijving: «aangezigt oval, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond groot, kin lang, haar bruin, wenkbrauwen idem».  Hij verbleef toen als student te Gent.  Zijn voogd was Petrus Joannes Temmerman, daar zijn ouders toen reeds overleden waren.  Hij was eveneens koster.(2)

Eduard Temmerman
Foto: verzameling de heren
L. Lampaert en
Cyriel Van de Bouchaute.

Eduard Jules Temmerman woonde achtereenvolgens in 1818 op de «Marché»; in 1825 op de «Kerkstraat 3»; 1880 «Kerkstraat 6».(3)  Hij volgde de lessen aan het conservatorium te Gent, onder Mengall.  Daartoe legde hij tweemaal in de week te voet de weg af van Eeklo naar Gent, heen en terug.  Hij was in zijn tijd een voornaam musicus, en werd te Gent aan het conservatorium tot laureaat uitgeroepen.  Tijdens de woelige revolutiedagen van 1830 koos hij de zijde der Patriotten en bestuurde nadien te Eeklo hun orgaan, de «Echo Patriotique».

Als toondichter schreef hij verscheidene één-, twee- en driestemmige missen.  Hij nam in 1832 deel aan de nationale wedstrijd voor de plaats van orgelist van de Koning, in de kerk van St Jacob-op-de Coudenberg te Brussel.  Dit was onder Fetis met 31 andere konkurrenten.  Hij werd eerste geklasseerd, doch stond echter die plaats van orgelist van de Koning af, aan de tweede geklasseerde.  Hij had aan die wedstrijd deelgenomen uit louter liefhebberij, zonder dat iemand van de familie of uit zijn kennissenkring, daar iets van af wist.

Het was aan hem dat zijn beroemde stadsgenoot, dichter Karel Lodewijk Ledeganck in 1836 zijn gekend dichtwerk «Het Klavier» opdroeg, nadat hij Temmerman, tot viermaal toe, het klavierstuk «La Violette», air varié van Henri Herz, had horen spelen.

Eduard Temmerman heeft ook eens de eer genoten, het klavier te bespelen in den «Ooievaar», voor Koning Leopold I, op zijn doorreis per postkoets naar Brussel.  Dat was nadat hij voor de eerste maal te Oostende was ontscheept, om bezit van de Belgische troon te gaan nemen.

Toen de bekende Eeklose Harmonie «St Cecilia» haar koninklijk vaandel te Brussel ging afhalen, maakte hij deel uit van het gezelschap, en droeg bij deze gelegenheid aan Koning Leopold II een klavierstuk op, een air varié totaal in de mode van die tijd, dat door Z.M. werd aangenomen.

Eduard Temmerman was ook koster-organist in de parochiekerk te Eeklo.

Hij overleed op 7 januari 1899 te Eeklo, «te zijner woonst Kerkstraat, heden om tien uur van den voormiddag». (4)

Wilfried STEEGHERS.

BIBLIOGRAFIE

LAMPAERT L. - De geschiedenis van Eeklo. In «De Eecloonaar» van 5.12.1969 - nr 49.

____________________

(1) Geboorteregister 1813-1815, akte nr 136 - B.S. Eeklo. Terug naar de tekst
(2) Militieregister, lichtingen 1826 - 1835 - B 226 - SA Eeklo. Terug naar de tekst
(3) Bevolkingsregisters 1818. 1825, 1846, 1856. 1880, 1890 - SA Eeklo. Terug naar de tekst
(4) Overlijdensregister 1899, akte nr 6 - B.S. Eeklo. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024