Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Heemkring «Het land van Nevele»

Op zondag 8 maart, te 10.30 u., heeft in het gemeentehuis van Nevele de eerste algemene vergadering van de pas gestichte heemkring «Het land van Nevele» plaats. Het programma vermeldt o.a. een korte toespraak door Dr. J. Weyns over doel en werking van een heem­kundige vereniging, alsook een bespreking van de eerste aktie­punten van deze nieuwe heemkring.

Het voorlopig bestuur van «Het Land van Nevele» heeft reeds een folder uitgegeven waarin het zijn doel­stel­lingen bondig toelicht: enerzijds heemschut (aanleggen van een streek­archief en oprichting van een werkgroep, «landschap en natuur»), anderzijds de heemstudie in al haar facetten (o.a. folklore, volkstaal, plaatselijke geschie­denis en kunst) aanmoedigen en zelf beoefenen.

Nadere inlichtingen kunnen worden bekomen op het voorlopig sekretariaat p.a. J. Taeldeman, Poeldendries 11 te Landegem (tel. 74.58.17), of op de eerste algemene vergadering te Nevele, waar alle heem­vrienden hartelijk welkom zijn.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024