Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Marktrijmelarij te Kaprijke


Tussen de familiepapieren van de heer J. Baeke, Rijksveearts te Bassevelde, vonden wij onlangs volgend oud rijmpje over de marktdagen te Kaprijke :

« Caperijke sal floreren
want men siet veel volck passeren
met packen sacken waer gelaen
om al op de maert te staen
manden en wiegen met geel oopen
sullen daer oock sijn te coopen
broodt boter bier en wijn
salder al te coopen sijn
en de oude Gentsche wijven
sullen de maert omverre kijven
en roepen met getier :
ach wat leven is dat hier.»

Het stukje is ondertekend en gedateerd:
«De Schepper Ignatius Bernaerdus. 19-2-1773.»

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024