Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 1

Ons Schone Meetjesland

De tekst van dit volkslied werd ons medegedeeld door de heer Georges Lampaert.  De drie vrienden — vermoedelijk de auteurs — waarvan spraak in de aanhef, waren blijkbaar geen Eeklonaars (zie de tweede stroof); misschien kwamen zij wel van Watervliet ?

Deze tekst moet dateren uit de jaren 1897/99, wellicht van kort na de oprichting van het standbeeld van K.L. Ledeganck (zie de laatste regels van de vierde stroof).  Dit monument werd immers onthuld op 29 augustus 1897, in aanwezigheid van Prins Albert.

Het stuk kan bezwaarlijk van 1900 of later zijn, vermits men in de derde stroof spreekt over het oude stadhuis, «een kunstgebouw uit d'andre eeuw» en dat opgericht was in 1609.

Weet iemand soms iets méér over het ontstaan van dit lied en over de auteur(s) ?...

Wij zijn gedrieën kameraden
We hebben toch zoveel plezier
En zonder iemand ooit te schaden
Zijn wij vandaag weer op de zwier;
Een reisje door de schone streken
van ons zo rijke Meetjesland,
Naar geld of moeite niet gekeken
Langsdoor ons schone Vlaanderland.

Nu zijn we t'Eeklo aangekomen
En wat ons daar het eerste trof
Dat zijn die schone rijen bomen
die ook verdienen ieders lof;
En langs die brede rijke straten,
ja die men nergens groter ziet
Daar kan men vrij en rustig praten
Daar rijdt de tram naar Watervliet.

Het stadhuis ook is eigenaardig,
Een kunstgebouw uit d'andre eeuw
en recht daarover iets merkwaardig,
het groot hotel de Gouden Leeuw
en wat op zij heeft men 't theater,
nog een juweel dat komt van Gent
en binnenkort of wel wat later
wordt het verklaard als monument.

En op de Markt daar ruist u d'ore
van al die zwijns de donderdag
en ook die wijd vermaarde foore
waar men zovele wondren zag,
maar wat wij meest hebben bewonderd
dat is standbeeld van Ledeganck
door ene grielde afgezonderd
van meer dan honderd meters lang.

Recht vóór de kerk daar hebt ge 't rotje
't zijn al hotels 'lijk het stadhuis
ware het ons doens al met één stootje
ze lagen al meteen in gruis;
waarvan we ook nog moeten spreken
't estaminet «het Boerenhol»
daar is antiek uit alle streken
daar zijn liefhebbers van de bol.

In Eeklo zijn nog wondre dingen
ja kunst en schatten zonder tel
maar nu, we scheiden uit met zingen
en zeggen u dan al vaarwel.
Verheugt dees lied u, heren vrienden,
wel dan eens klappen in de hand
en roep met mij dan al te zamen :
«Vivat ons schone Meetjesland».

LUCIEN LAMPAERT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024