Uit tijdschrift "Ons Meetjesland",
1970, 3de jaargang, nr. 2

OPROEP

Werk met ons mee voor heemschut in «Ons Meetjesland» !

Werf nieuwe leden aan, maak ons overal bekend, steun ons onbaatzuchtig streven.

Bezorg ons oude prentkaarten, foto's, aanplakbiljetten, rouwbrieven, bidprentjes - al was het slechts in bruikleen.

Stuur ons korte bijdragen en artikeltjes, nieuwsjes, wenken en opbouwende kritiek.  Goede volkskundige, historische en heemkundige teksten — om het even van wie — worden dankbaar aanvaard en, naargelang de mogelijkheden, gepubliceerd.

Verzamel vroegere gebruiksvoorwerpen en ambachtstuigen voor ons museum.  Signaleer ons elke vondst, opgraving of ontdekking in het Meetjesland, hoe gering ook.

Doe gerust beroep op onze diensten, bel ons op  !

Werk mee !

HEEMSCHUT

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024