Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3

Gedachtenis aan een muilezel

Op 1 december 1903 stierf te Nevele een veertigjarig muildier, op het hof van dhr. De Vliegher, mulder.  Het beest was geboren in Noord-Frankrijk, departement Pas-de-Calais, in de stallen van landbouwer Jan Longuevie, de 15 mei 1863.  De naam «Longuevie» scheen het dier voorbestemd te hebben voor een zeer langdurig leven...

Jan de Muil

«Jan de Muil» kwam naar Vlaanderen in zijn vierde levensjaar en bewees daar nog 36 jaar eerlijke en trouwe dienst aan de inwoners van Nevele en omliggende gemeenten.  Wanneer het beest tenslotte toch het hoekje omging - voorzeker van ouderdom - vond eigenaar De Vliegher dat «Jan de Muil» (misschien méér dan sommige mensen ?) recht had op erkenning en dankbaarheid.

Hij liet dan ook speciale «gedachtenissen» drukken en stuurde deze over de post aan vaste klanten, molenaars, vrienden en bekenden.  Het exemplaar dat wij hierbij afbeelden is geadresseerd aan Mijnheer Pieter Taets, Mulder te Knesselare - Dries en werd afgestempeld in het post­kantoor Nevele op 8 december 1903.  Het is thans in bezit van Mevrouw Mouton-Taets Julia, kleindochter van Pieter en dochter van Henri Taets, de laatste mulder op de Pietendriesmolen te Knesselare.

Bemerk hoe dit zeer origineel drukwerk sober en waardig gebleven is en hoegenaamd geen bespottelijke parodie werd op het bidprentje !

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024