Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

Dit lied wordt gezongen door de 94-jarige Victorine Heecke en werd ons meegedeeld door Z.E.H. Van Britsom, Pastoor te Boekhoute.  De toespelingen op Napoleon schijnen erop te wijzen dat de tekst wel 150 jaar oud zou kunnen zijn...
 

Ieder huisken heeft zijn kruisken

Ieder huisken heeft zijn kruisken
En die geen kruis heeft om te dragen
Die zoekt er een, bij groot of klein,
En is zo dwaas het zelf te vragen.
En of zijn wens dan wordt voldaan
En of hij krijgt een blikken buisken,
Hij is dan toch met iets belaân,
Want ieder huisken heeft zijn kruisken !
 

2

Zijt gij baron of arme bloed,
Of kleine slaaf, of grote keizer,
't Is vast dat gij uw kruis ontmoet,
Is 't niet van hout dan is 't van ijzer.
Napoleon had veel verdriet,
't Was met de Tsjech of met het Pruisken,
Of met zijn wijf was 't altijd iet,
Want ieder huisken heeft zijn kruisken !
 

3

Ik ken een heer die altijd aan
Genieten kan al wat wij misten
En, niet getrouwd op 's levens baan,
Zijn geld in vreugde mag verkwisten.
Maar toch, bij tijd hij grolt en knort
En zit bedrukt gelijk een luisken...
't Is vast dat hem toch ook wat schort,
Want ieder huisken heeft zijn kruisken !
 

4

Zo dus, met moed en met geduld
Verdraag zoal wat tegenheden
En neem uw kruis op uwe rug,
— Ons Heerken heeft zoveel geleden ! —
Terwijl gij toch niet anders kunt,
In een paleis of in een kluisken.
't Oprecht geluk is niet gegund,
Want ieder huisken heeft zijn kruisken !

Victorine HEECKE,
wed. Frans Rammeloo,
Haven 27, Boekhoute
(° Boekhoute, 21-1-1877).

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024