Naar Knesselare op 22 augustus 1971
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 2

Naar Knesselare op 22 augustus 1971 !

De grote jaarlijkse zomeruitstap van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland richt zich dit jaar naar Knesselare, op zondag 22 augustus.  Ook de Heemkundige Kring van Westelijk ZeeuwsVlaanderen zal ditmaal van de partij zijn.  Elke deelnemer ontvangt gratis een mooie kaart en een zeer uitgebreide, geïllustreerde brochure, speciaal voor deze gelegenheid gedrukt en in de handel niet verkrijgbaar.

Wij verzamelen op De Plaats, vóór de kerk, even vóór 14 uur; daar is voldoende parkeerterrein voorhanden.  Te 14 uur gaat de officiële ontvangst door in de feestzaal van het nieuw Gemeentehuis, wordt een receptie aangeboden en daarna begint onze rondrit van ongeveer 50 kilometer, onder leiding van Insp. Ryserhove.

Aan alle leden en belangstellenden ten zeerste aanbevolen !

DE REDAKTIE.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021