In Memoriam R.A. Verhoustraete
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 2

In Memoriam
R.A. Verhoustraete

R.A. Verhoustraete
† R. Arthur Verhoustraete, Aalter 1895-1971.
(Foto J. Duhamel, Aalter, 1969).

Tijdens het Pinksterweekeinde, op 28 mei 1971, overleed te Aalter de bekende heemkundige René Arthur Verhoustraete.  Geboren te Aalter de 7-1-1895, als oudste uit een gezin van achttien kinderen, was hij een van de eerste en aktiefste leden van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.  Zijn bibliografie is vrij omvangrijk.  Hij werkte ook graag mee aan «Ons Meetjesland».  Hoewel wij hem sedert verleden zomer zagen achteruitgaan en vermageren, wilden wij — net zoals hijzelf — niet toegeven dat het einde zo nabij was.  Aldus kwam zijn dood nog vrij schielijk en onverwacht.  De luisterrijke hulde die hem gebracht werd in 1970, bij zijn 75ste verjaardag, is nog net bij tijds gekomen.

Hij was een selfmade man, die in stilte hard werkte en velen liet putten uit zijn grondige kennis van de streek.  Hij bezat een uitzonderlijk geheugen en vooral op gebied van de geschiedenis in het algemeen en van de plaatselijke geschiedenis in het bijzonder was hij een levende encyclopedie.

Wij lazen op zijn bidprentje:
«Met de heer Verhoustraete is een typische en legendarische figuur uit Aalter en uit het Meetjesland heengegaan.  Als geen ander heeft «Arthur» nederig en volhardend zijn volk gediend.  Autodidact van het zuiverste water, bracht deze geniaal begaafde jongeman het tot de onovertroffen heemkenner en geschiedschrijver van zijn gewest.  Hij was werkelijk groot als geleerde.  Onder de hoede van zijn vrome ouders is hij daarenboven tot een zeldzaam goed en hulpvaardig mens gerijpt, in dienst van allen en alles, totaal onbaatzuchtig en belangloos.  Gans het verleden en het heden van de streek, bovenal van zijn geliefd Aalter, staken in hem.  Hij heeft gewerkt als niet één.
Veel heeft hij in stilte geleden, gekneusd door onbegrip en menselijk onrecht; misschien had ook zijn eerlijk en argeloos karakter hem daartoe wel voorbestemd; doch hij zweeg liever en slechts met de grootste reserve sprak hij over zichzelf.  Als vriend, voor wie hem ietwat beter kende, was hij een engel, steeds dienstvaardig en trouw.
«Arthur» was vooral werkelijk groot als christen.  Trouw aan de Kerk, was hij met hart en ziel verknocht aan parochie, priesters en dorpskerk.  Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft, gelaten en waardig, vol groot geloof en overgave... »

Naast zijn geachte familie verliest ook de gemeente Aalter veel aan deze schrandere zoeker.  Zijn arbeid is niet af, hij had nog zoveel kunnen werken en schrijven !

Op woensdag 2 juni werd de heer Verhoustraete begraven, begeleid door tal van personaliteiten en door een grote menigte.  Bij het graf heeft Inspecteur Ryserhove een fel opgemerkte en ontroerende lijkrede uitgesproken voor zijn goede Vriend.

Ook ONS MEETJESLAND brengt hulde aan de nagedachtenis van deze grote zoon van Aalter.  Dat hij in vrede ruste !

DE REDAKTIE.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021