Op bezoek te Knesselare
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

OP BEZOEK TE KNESSELARE

Begunstigd door mooi weer kende het bezoek van het Heemkundig Genootschap aan Knesselare, op 22 augustus 1971, een overweldigende bijval.  Niet minder dan 166 personen waren te 2 uur op de receptie aanwezig, een aantal dat nog nooit voor een dergelijke uitstap bereikt werd.  Talrijke vrienden van de Heemkundige Kring voor Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en van «Bos en Beverveld» te Oedelem waren mee opgekomen, alsook enige plaatselijke belangstellenden en verschillende personaliteiten.

Een prachtige brochure van 52 blz., in kleurendruk en verlucht met een twintigtal foto's, werd gratis aan alle aanwezigen uitgereikt, evenals een grote kaart van Knesselare, met alle oude en nieuwe plaatsnamen.  Deze brochure, mede bekostigd door het Gemeentebestuur en op uitstekende wijze verzorgd door de Drukkerij-Uitgeverij Van Hoestenberghe PVBA te Maldegem, viel bijzonder in de smaak.

Op de receptie in de nieuwe feestzaal — gratis ter beschikking gesteld ! — werd het welkomwoord uitgesproken door Schepen Busschaert, die op passende wijze de bijeenkomst belichtte en hulde bracht aan het werk van het Heemkundig Genootschap en van de plaatselijke vorsers; hij zette tevens de heildronk van de erewijn in op de verdere bloei van de vereniging en van de gemeente Knesselare.

Vervolgens nam Voorzitter Achiel De Vos het woord om de betekenis van deze dag te onderstrepen; hij dankte de aanwezige schepenen en raadsleden, de voltallig opgekomen geestelijkheid, de gemeentesekretaris, de genodigden, alle leden en belangstellenden. Vooral het Gemeentebestuur kreeg een pluimpje voor zijn milde steun en voorbeeldige medewerking. Ook bracht hij hulde aan Inspecteur Ryserhove, die alles voorbereidde en organiseerde en die reeds zoveel bijdragen aan het eigen heem heeft gewijd, die sinds dertig jaar belang loos te Knesselare en elders aan het scheppen en verspreiden van echte kultuur heeft gedaan en een voorbeeld blijft van werkkracht.

Ook de Voorzitter van de Zeeuwse heemkring, J. A. Leenhouts, bracht dank voor de gastvrije uitnodiging en benadrukte het belang van deze kulturele samenwerking, in een korte, doch opgemerkte redevoering.

Na een bezoek aan de Sint-Willibrorduskerk en de mooie pastorie ving de grote tocht aan door de gemeente, met niet minder dan 57 eigen personenwagens.  Het werd een vreedzame, doch nooit geziene invasie, in een prachtig natuurkader, onder leiding van Insp. Ryserhove.

Op het Prinsengoed, de hoeve die eenmaal aan de graven van Vlaanderen toebehoorde, voegden Burgemeester Devreese en Mevrouw zich bij het gezelschap, wat een warm applaus uitlokte.  Afwisselend werden oude boerderijen en karakteristiek natuurschoon bezichtigd.  Er waren een twaalftal haltes voorzien, waar telkens op een bevoegde en duidelijke wijze de nodige historische uitleg werd verstrekt.  Overal stonden de mensen van Knesselare sympathiek toe te kijken.

Stipt te 8 uur — net zoals gepland was — liep de afwerking van het programma ten einde en belandde de enorme karavaan wagens aan de feestzaal, waar een fijne maaltijd opgediend werd en waar men nog tot omstreeks 11 uur uiterst voldaan bleef napraten.

Het bezoek van het Genootschap aan Knesselare in 1971 zal stellig niet zo spoedig vergeten worden !

L.S.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021