Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 4

Resultaten van onze vragenlijst

Wegens de groeiende belangstelling voor een volkse heemkunde, ook in het Meetjesland - wij tellen reeds méér dan 640 leden - en mede door de vraag van verschillende lezers, had de redaktie enkele maanden geleden een vragenlijst rondgestuurd.  Hier volgt dan een beknopte ontleding van de binnengelopen resultaten.

Op de vraag of zij de voorkeur gaven aan het oprichten van een aparte vereniging voor Heemschut, hebben de inzenders geantwoord: 97% ja - 1% neen - 2% blanco.  Van die 97% jastemmers zijn er 80% die het voor de uitbouw van ons tijdschrift beter zouden achten, indien er een heemvereniging achter ONS MEETJESLAND stond.

Betreffend de eventuele voorkeur voor nog andere mogelijke aktiviteiten, werd geantwoord:

Op de vraag: «Wenst U nog andere aktiviteiten ?»  :  89% ja - 1% neen - 10% blanco. - Ontleding van de voorkeur: Tentoonstellingen 55%; lezingen met diavertoning 53%; wandeltochten 36%; studievergaderingen 35%; uitstappen in de streek per autocar 33%.

Het oprichten van een heemmuseum wordt gesteund door 75% van de inzenders, indien het te Eeklo zou gevestigd zijn; 5% zijn wel voor dezelfde idee gewonnen, maar zagen het museum liever niet binnen Eeklo; 19% gaven geen antwoord op dit punt en 1 persoon was er tegen.

Dat vele lezers met oprechte belangstelling ONS MEETJESLAND volgen, blijkt uit het feit dat 53% wensen aktief lid te worden van een eventuele vereniging voor Heemschut en dat 60% ons willen helpen op allerlei uiteenlopende manieren, in verband met de publikatie van het tijdschrift.

Voor negatieve kritiek op ONS MEETJESLAND was gelukkig maar één inzender te vinden en de man had het daarbij wellicht nog ietwat verkeerd voor, hoewel hij het goed bedoelde.  Voor een verdere uitbreiding van het tijdschrift (méér blz., méér foto's !) gaf de stemming: 67% ja - 3% neen - 30% geen antwoord.

De interesse van ongeveer 25% van de inzenders gaat uit naar het ganse Meetjesland.  Veelal krijgen de afzonderlijke gemeenten een belangstelling in verhouding tot het aantal van onze lezers aldaar, bv.: Eeklo 26%; Bassevelde 10%; Bellem 9%; Assenede 9% ; Sint-Laureins 9%...  Voor de andere lokaliteiten variëren de cijfers tussen 6% à 3%.

Op een totaal van 424 verstuurde vragenlijsten kwamen er 66 ingevuld terug, dus circa 16%.  Dit laatste cijfer zou gering kunnen lijken, doch wie met dergelijke enkwesten en opiniepeilingen vertrouwd zijn, alsook met het feit dat de meeste mensen zo moeilijk naar de pen grijpen, zullen het normaal, ja, zelfs eerder gunstig vinden.

Wij kunnen ons allen nu eens rustig over deze gegevens bezinnen...

DE REDAKTIE

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024