Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

De familie Loontjens

Van de hand van ons medelid dhr. Wilfried Steeghers verscheen zojuist een zeer fraai uitgegeven boekje van 72 blz., voorzien van een tiental foto's en afdrukken van dokumenten.  Het schetst de afstamming en de familie­geschie­denis van de stam Loontjens.  Quinten Loontjens fs Passchiers werd geboren omstreeks 1575 in de streek van Nevele; hij was landbouwer, grond­bezitter en poorter van Tielt.  Zijn nazaten kwamen in het Meetjesland terecht, onder meer te Zomergem, Oostwinkel en Kaprijke.  Kan. Loontjens uit Gent behoort recht­streeks tot deze stam.  Het werkje is historisch goed gedoku­menteerd en volledig weten­schap­pelijk verant­woord.

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024