Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

Nieuw gemeentewapen in het Meetjesland. — Op 17 december 1971 werd bij koninklijk besluit een officieel gemeentezegel toegekend aan Knesselare.  Reeds in 1842 en in 1895 waren daartoe pogingen aangewend, doch de aanvraag werd telkens door de Adelraad verworpen.  Dank aan de opzoekingen en de niet aflatende inspan­ningen van ons medelid dhr. Ryserhove boekte men eindelijk succes.  Het toegekende wapen is van goud, met een rood schuinkruis en overtopt door een omgekeerde gouden schelp.  Het werd gevoerd door de heren van Praet, die lange tijd heren van het Land van de Woestijne zijn geweest en dorpsheren van Knesselare.  Het komt voor op een officiële declaratie van 12 maart 1694, uitgaande van de toenmalige Knesselaarse administratie.

W.S.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024