Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

ONS MEETJESLAND leeft en groeit !

Wij tellen 661 leden
zodat ons streefcijfer 700
onmiddellijk in het bereik ligt !

Dit hebben wij aan U te danken.
Maar onze opgang mag niet stilhouden,
wij willen U nog veel meer bieden.
En U weet dat de tijd dringt:
ons patrimonium wordt hopeloos verminkt,
ons landschapsbeeld gewijzigd,
ons natuurschoon bezoedeld;
schuren, hoeven, wegkruisen
en veldkapelletjes verdwijnen;
oude mensen en onvervangbare zegslieden
sterven weg...
Help ons,
spreek met uw vrienden
over ONS MEETJESLAND.

Wij verhogen onze bijdrage niet,
maar vragen U nieuwe leden te werven !
Het lidgeld bedraagt slechts 150 fr per jaar,
te storten op rekening nr 1141 P.C.R. Bank van Brussel
voor «Ons Meetjesland»
ofwel op rekening
Bank van Brussel G 05/64050 «Ons Meetjesland »,
Dank U !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021