Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

PUBLIKATIES

OUD EEKLO. — Als overdruk uit de «Appeltjes van het Meetjesland» verscheen een bijzonder mooi boekje, op zeer beperkte oplage.  Het bevat niet minder dan 81 prachtige foto's in typo, een uitgebreide bibliografie van de stad en een beknopt overzicht van de geschiedenis van Eeklo (90 blz.).  Het wordt gepresenteerd onder een frisse, oranjekleurige kaft.  Nog enkele exemplaren zijn voorhanden, tegen de ongelooflijk lage prijs van 100 fr., verzending inbegrepen.  Te bestellen door overschrijving op postrekening nr 4757.29 van A. Ryserhove, Kloosterstraat 54, 9890 Knesselare.

R. BERNAERT: UIT DE KRONIEKEN VAN SINT-LAUREINS VOOR 1900. — Het tweede deel van deze zo interessante kronieken is zo pas van de pers gekomen.  Het ganse werk beslaat niet minder dan 526 blz. en is verlucht met een massa mooie foto's, gedrukt op glanzend papier en op groot formaat.  Gezien het om een overdruk gaat — in beperkt aantal — kon de prijs zeer laag gehouden worden.  Nog een dertigtal exemplaren zijn te bekomen bij de auteur, E. H. Robert Bernaert, Pastorie, Gravejansdijk, Bassevelde (300 fr. voor de beide delen samen).

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024