Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 2

Adegemse gesneuvelden
onder het Franse regime (1796-1815)

 

Door het lot aangeduid, of «gekocht» door begoede dienstplichtigen, werden zoals elders, Adegemse jongeren opgeroepen om te «dienen» in het leger van Napoleon.  Dat zij niet allen terugkeerden blijkt uit de overlijdensakten.  De hieronder gemelde namen zijn heden ten dage nog echte geslachtsnamen van bestaande families alhier:

Piessens Jean-Pierre, overleden te Madrid op 18-8-1812.

François Jacob (zoon van Petrus en de Wint Johanna) overleden te Valadolid op 6-1-1813.

Matthys Cornil-Bernard, overleden te Burgos 22-2-1810 (hopital de Barrantes).

De Smet Baptista, overleden te Courth (Frankrijk) op 2-6-1814.  Deze De Smet was geboren 20-11-1779, zoon van Martinus en van Van Rie Petronella.

De Clerck Jan Francies overleden te Croisanville (Fr.) op 14-4-1809.

Coddens Antoine overleden in de ouderdom van 19 jaar te Perpignan op 18-11-1809.

Claeys Jan-Baptiste, overleden in het hospitaal te Sedan, 31-12-1807.

De Ruyter Pierre-Jan, eveneens overleden te Sedan in het hospitaal, tengevolge van de koorts, op 1-12-1807.  Hij was de zoon van Petrus-Johannes De Ruyter en 19 jaar oud toen hij overleed (geboren 6-4-1788).

Van de Voorde Cornelis, eveneens overleden te Sedan op 25-9-1807, geboren in hetzelfde jaar als de vorige (2-01-1788).

Mariman Jacques, overleden te L'Arsenal de 5-8-1807, op 20-jarige ouderdom.

Buysse François, zoon van Johannes-Baptista en De Bruyckere Anna-Catherina, overleden te Sables tengevolge van de koorts.  Hij was 1,55 m. groot.

De Beir Petrus, overleden in het militair hospitaal te Parijs, 25-09-1809.  Hij was de zoon van Judocus en De Craene Petronella, en was als deserteur opgeleid door de gendarmerie.  Hij stierf toen hij 29 jaar oud was.

De Backere Jan-Baptiste, overleden te Bordeaux op 6-11-1809.

Crul Jean-Pierre, overleden te Burgos (Spanje) de 11-1-1809, als gevolg van de koorts.  Hij was eveneens als deserteur gepakt.

Pierre VAN CLEEMPUT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024