Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 3

De Ghislenuskapel te Waarschoot

De kapel op het einde van de Stationsstraat te Waarschoot behoorde tot de Ghislenusommegang.  De Waarschootse patroonheilige wordt op 9 oktober gevierd.  De zondag nadien gaat men plechtig «Leintjesommegang», met de geestelijkheid vooraan, door een massa mensen van Waarschoot en omliggende gevolgd.  Een uur juist gaat men langs Schoolstraat, Jagerpad, Hoekje, Eikelstraat, Stationsstraat naar de kerk terug.  Negen dagen lang gaan de mensen bidden aan de kapellekens om gespaard te blijven, vooral van koorts, en van alle plagen die mens en dier kunnen slaan.

St-Ghislenuskapel te Waarschoot

De kapel in de Stationsstraat is nu gesloopt.  Ze maakte plaats voor een appartementsgebouw.  Ze stond er van in 1852.  Op een arduinen steen naast de deur was gebeiteld:
«erIgebant Me InCoLae ConCorDes».  Ik werd door welwillende inwoners gebouwd.

En aan de andere zijde van de deur:
«aD sanCtos ILLos toLLIte Mentes», maar deze steen is bij het afbreken verbrijzeld.

In het midden van de vloer lag een tegel met een D in de vier hoeken: «Door de deugdzame dochters.»  De vloer was immers betaald door de leden van de congregatie.  Op de dag dat de kapel plechtig zou ingezegend worden hield een priester een preek.  Hij bouwde zijn toespraak op naar die vier D's: «Doe dagelijks drie dingen. — Draag dagelijks drie dingen. — Denk dagelijks drie dingen.»

L. VEREECKE
Waarschoot.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024