Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 3

LEDEGANCKHULDE TE EEKLO

In 1897, vijftig jaar na het overlijden van de dichter, werd in zijn geboortestad een monument opgericht en plechtig onthuld in aanwezigheid van tienduizenden Vlamingen en van talrijke prominenten.  Het hoogtepunt van de feestelijkheden vormde de uitvoering van de «Ledeganckcantate», daartoe speciaal gecomponeerd door Peter Benoit.

Om de vijfentwintig jaar heeft Eeklo dit feit herdacht door de Ledeganck­cantate opnieuw uit te voeren.  Dit gebeurde inder­daad in 1922 en in 1947.  Er sloop nog een extraatje tussen in 1934, toen de cantate werd uitge­voerd om de honderdste verjaardag van de geboorte van de componist, Peter Benoit, te herdenken.  Aldus werd de Ledeganck­cantate in totaal viermaal ten gehore gebracht.

Twee jaar geleden, ter gelegenheid van de eerste­steen­legging van de academie­gebouwen te Eeklo, werd een evocatie van het leven van Ledeganek ten tonele gebracht.  De bedoeling was aanvan­kelijk de cantate daarin te verwerken.  En toen zijn de moeilijkheden naar boven gekomen, die dit jaar beletten de traditie voort te zetten.  Vooreerst zijn de parti­turen zoek geraakt, op een paar bladzijden na, die in het archief van het mannen­koor «De Welge­zinden» werden terug­gevonden, vervolgens dient een dergelijke cantate uitgevoerd te worden met een bezetting van toch een paar honderd uitvoerders, hetgeen heden ten dage niet meer samen te brengen is en tenslotte heeft de partiële uitvoering in 1970 bewezen dat de cantate niet meer van onze tijd is, totaal verouderd en niet meer geniet­baar: ze was nu eenmaal niet het mees­terwerk van Benoit !

De traditie wordt echter wel voortgezet in Eeklo en dit jaar, op 28 oktober, zal de dubbele verjaardag (125 jaar van het overlijden en 75 jaar van de oprichting van het monument) herdacht worden door een academische zitting te 19 uur in het stadhuis, waarop het woord zal gevoerd worden door Prof. Dr. Van Elslander en nadien heeft er aan het monument een bloemenhulde plaats.  Van 28 oktober tot 2 november zal er in de schepenzaal van het stadhuis een tentoon­stelling plaats hebben gewijd aan geschriften en grafisch materiaal betreffende Karel Lodewijk Ledeganck.

L.L.    

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024