Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 1

HET VLASSERSLIED

We wieden blij de ganse dag
      in 't vlas.
Geen kruidje dat nog groeien mag
      in 't vlas.
We doen dat werk met hart en ziel,
We houden zo van de vlassersstiel
      en 't vlas, en 't vlas, en 't vlas (bis).

We drinken soms wat karnemelk
      in 't vlas,
Ofwel een pintje bier voor elk,
      in 't vlas.
Want als de zon te branden zit
Dan is ons keel zo vlug verhit
      in 't vlas, in 't vlas, in 't vlas (bis).

En 's avonds zijn we moe gewied
      in 't vlas;
Maar toch klinkt nog ons vlasserslied
      in 't vlas.
Het werk is af en wij zijn kontent:
We wonnen weerom een goeie cent
      in 't vlas, in 't vlas, in 't vlas (bis) !

(Uit Ursel).

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024